Paul Cliteur

‘Waarom ben jij in vredesnaam lid van zo’n dieronvriendelijke partij als de VVD?!’ Die vraag hoorde onze ambassadeur, de rechtsfilosoof professor Paul Cliteur geregeld. Daarop deed hij een oproep aan zijn medepartijleden om hun adhesie te betuigen om van de VVD een diervriendelijker partij te maken; hij kreeg 180 steunbetuigingen van wethouders, gedeputeerden en prominenten als Pieter Winsemius, Erica Terpstra en Ed Nijpels en was actief in de beweging van Varkens in Nood “Laat de dieren niet Links liggen”. Helaas bleek de praktijk weerbarstiger dan het ideaal, de VVD is nog altijd even dieronvriendelijk.

Paul Cliteur zette zich ook in voor de door Hans Baaij geschreven Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier. In deze verklaring krijgen de productiedieren rechten en wordt er verder gepleit voor een Internationaal Gerechtshof voor Dierenrechten. Meer dan 100 auteurs van naam en faam ondertekenden de verklaring. 

Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier

Deel deze ambassadeur