Doelstelling

Voor de varkens willen wij

 • Meer ruimte en afleiding
 • Uitloop naar buiten
 • Aarde voor een modderbad en om in te wroeten
 • Frisse lucht, schone stallen en goed voer

 

 • Varkens in familiegroepen (zeugen en biggetjes bij elkaar)
 • Nestmateriaal voor de zeugen, waaronder stro
 • Biggetjes langer dan acht weken bij de zeug
 • Individuele zorg voor zwakke biggetjes en zieke varkens

 

En een verbod op

 • Het doorfokken op een zo snel mogelijke groei
 • Het vastzetten van zeugen met biggetjes
 • Het hongerdieet bij zeugen
 • Steeds meer biggen per zeug

 

 • Het afbranden van staartjes
 • Het afslijpen van tandjes
 • Antibioticagebruik voor niet zieke dieren

 

 • Het verdoven van varkens met CO2
 • Transporten langer dan 8 uur
 • Transporten bij temperaturen hoger dan 25 en lager dan 5 graden

Ook werken wij aan

 • Betere rechtspositie en wetgeving voor dieren
 • Betere controle, handhaving en naleving
 • Meer kennis over dieren en de herkomst van vlees
 • Promotie van vleesvervangers en een dieet zonder dierenleed

Help de varkens in de vee-industrie!

DONEER NU

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood