Doelstelling

Voor de varkens willen wij

Varkens in het water
 • Meer ruimte en afleiding
 • Uitloop naar buiten
 • Aarde voor een modderbad en om in te wroeten
 • Frisse lucht, schone stallen en goed voer
Varkens met biggen
 • Varkens in familiegroepen (zeugen en biggetjes bij elkaar)
 • Nestmateriaal voor de zeugen, waaronder stro
 • Biggetjes langer dan acht weken bij de zeug
 • Individuele zorg voor zwakke biggetjes en zieke varkens

En een verbod op

Zeug met biggen vastgezet
 • Het doorfokken op een zo snel mogelijke groei
 • Het vastzetten van zeugen met biggetjes
 • Het hongerdieet bij zeugen
 • Steeds meer biggen per zeug
Couperen
 • Het afbranden van staartjes
 • Het afslijpen van tandjes
 • Antibioticagebruik voor niet zieke dieren
C)2 verdoving
 • Het verdoven van varkens met CO2
 • Transporten langer dan 8 uur
 • Transporten bij temperaturen hoger dan 25 en lager dan 5 graden

Ook werken wij aan

Hans Baaij met varken
 • Betere rechtspositie en wetgeving voor dieren
 • Betere controle, handhaving en naleving
 • Meer kennis over dieren en de herkomst van vlees
 • Promotie van vleesvervangers en een dieet zonder dierenleed
Deel deze pagina

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben ook jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)