Politiek kom in actie!

Aan de commissieleden,

Vorige maand werd een droevig jubileum gevierd: Op 9 november 1991 werd er een EU-richtlijn van kracht die het routinematig couperen van varkensstaarten verbood. Op het 25 jarige jubileum moeten we helaas constateren dat nog altijd 99% van de staartjes afgebrand wordt. Grofweg 750 miljoen (!) biggetjes ondergingen de afgelopen kwart eeuw daardoor onrechtmatig deze ingreep. Onverdoofd.

Uitzondering is regel
Officieel is het afbranden van staartjes alleen toegestaan als het een boer tijdelijk niet lukt om staartbijten onder controle te krijgen. Nagenoeg alle varkenshouders beroepen zich, gesteund door hun veearts, echter steeds opnieuw op die uitzonderingsclausule. De overheid staat dit toe via de NVWA; inspecteurs vullen bij controles standaard in dat er inderdaad sprake is van een uitzondering. Het afbranden, dat plaatsvindt als het biggetje een paar dagen oud is, is uiteraard zeer pijnlijk; in de staart zitten veel zenuwen en verdoving of medicatie tegen de napijn worden niet gegeven.

Krulstaart als lakmoestest
Het meest schrijnende: als varkensboeren zich zouden houden aan de wet – die voorschrijft dat er voldoende afleidingsmateriaal, schoon drinkwater, gezonde stallucht en goede kwaliteit voer moeten zijn – is couperen geen noodzaak meer. De krulstaart is in die zin een lakmoesproef: het verraadt of een boer zich aan de wet houdt. Landen als Finland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen bewijzen dat het kán. Daar worden staartjes intact gelaten, ook in de gangbare varkenshouderij. Maar ook in Nederland zijn er boeren die varkens houden met een staart.

25 jaar gedogen is lang genoeg
Er is meer dan genoeg onderzoek gedaan, het is nu tijd voor actie. We hebben onze wetgeving niet voor niets. Routinematig couperen is verboden, en het is van de zotte dat het toch aan de orde van de dag is. De overheid behoort nu eindelijk maatregelen te nemen, maar wederom laat de staatssecretaris het afweten. Het aloude liedje van onze bewindslieden: We zijn afhankelijk van de EU. Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieven en laten we niet overhaast handelen. Dat het ministerie na 25 jaar nog altijd met dit soort vage uitspraken wegkomt, zou u als deskundige landbouwwoordvoerders niet meer moeten accepteren. Lees het rapport van Varkens in Nood, en u weet dat en hoe het anders kan.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik wil dat het afbranden van biggenstaartjes stopt!

Varkens in Nood voert campagne tegen het illegaal amputeren van biggenstaartjes. Dit is al 25 jaar verboden, maar geen varkensboer trekt zich er iets van aan.

Deze actie is afgelopen op donderdag 29 december 2016 om 16.00 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om e-mails te verzenden.

Meer doen voor de varkens?

Word donateur

Nederlandse biggen zijn hun staartje kwijt geraakt sinds het coupeerverbod in 1991!

Als je op de supermarktknop drukt, dan sturen wij een e-mail aan de supermarkten met als eis dat ze in de toekomst alleen nog varkensvlees met een staartje inkopen.

De supermarkten hebben de macht om betere omstandigheden voor de varkens af te dwingen. Ze moeten stoppen met de inkoop van varkensvlees dat onrechtmatig geproduceerd is.
Een goed voorbeeld is de Duitse supermarkt Rewe, die varkenshouders een kleine premie per varken betaalt als ze hun krulstaart mogen behouden. Supermarkten kunnen het verschil maken! 

Druk je op de veeartsenknop, dan gaat jouw e-mail naar veeartsen.

Een boer die te kampen heeft met een uitbraak van staartbijten - iets dat voorkomt als varkens zich vervelen of gestrest zijn – moet zijn dierenarts toestemming vragen als hij tijdelijk wil couperen. Die toestemming mag alleen gegeven worden als de varkensboer alle mogelijke maatregelen geprobeerd heeft. Maar veeartsen geven die tijdelijke toestemming al 25 jaar, jaar in jaar uit. 

Als je op de politiek-knop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de politici met landbouw in hun dossier.

Wij vragen ze er nu eindelijk eens voor te zorgen om een verbod te handhaven dat al 25 jaar bestaat. De politiek bepaalt immers of de inspectiedienst NVWA de wet handhaaft, maar in plaats van hier op aan te dringen, wordt de NVWA financieel steeds verder uitgekleed. 

Als je op de varkensboerenknop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de varkensboerenorganisaties NVV en LTO.

Helaas hebben varkensboeren meestal maar twee reacties bij een nieuwe misstand: het is gelogen en/of zonder extra geld valt er niets aan te doen. Maar varkensboeren moeten zich gewoon aan de wet houden en zorgen voor geschikt afleidingsmateriaal, schoon drinkwater, gezonde stallucht en gezond, vezelrijk veevoer. Als ze hun dieren volgens de wettelijke eisen verzorgen dan is het veelal niet meer nodig de biggenstaartjes te amputeren. Om de varkensboeren zich aan de wet te kunnen laten houden, moeten de supermarkten wel iets meer betalen.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood