Supermarkt, gebruik je macht!

Aan de supermarktdirecteuren,

Als vaste klant van uw winkel wil ik u vragen om zo snel mogelijk vlees in de schappen te leggen van varkens die hun staart mochten houden.

Zoals u wellicht weet, is het routinematig afbranden van staartjes sinds  1991 verboden. Varkensboeren beroepen zich echter massaal en steeds opnieuw op een uitzonderingsclausule in de wet. 99% van alle staartjes wordt daardoor nog steeds gecoupeerd.

Volgens ons is dit één van de grootste misstanden in de intensieve varkenshouderij. In zo’n krulstaart zitten veel zenuwbanen, wat de ingreep erg pijnlijk maakt. Verdoving wordt niet gegeven, evenmin als medicatie tegen napijn.

Het is mogelijk om staartbijten te voorkomen. Daarvoor moeten de stallen echter worden aangepast; er is voldoende en goed afleidingsmateriaal nodig, een klimaat zonder schadelijke gassen als ammoniak en vezelrijk voer. 

Die maatregelen kosten geld. En als boeren iets niet hebben, is het dat. Wij vragen u daarom iets meer te betalen voor het vlees. De Duitse supermarkt REWE strekt wat dat betreft tot voorbeeld: zij geven varkenshouders een kleine premie voor elk varken dat inclusief staart bij de slager belandt.

U heeft de macht om betere omstandigheden af te dwingen voor de dieren wiens vlees u verkoopt. Ik hoop dat u deze macht zult gebruiken!

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik wil dat het afbranden van biggenstaartjes stopt!

Varkens in Nood voert campagne tegen het illegaal amputeren van biggenstaartjes. Dit is al 25 jaar verboden, maar geen varkensboer trekt zich er iets van aan.

Deze actie is afgelopen op donderdag 29 december 2016 om 16.00 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om e-mails te verzenden.

Meer doen voor de varkens?

Word donateur

Nederlandse biggen zijn hun staartje kwijt geraakt sinds het coupeerverbod in 1991!

Als je op de supermarktknop drukt, dan sturen wij een e-mail aan de supermarkten met als eis dat ze in de toekomst alleen nog varkensvlees met een staartje inkopen.

De supermarkten hebben de macht om betere omstandigheden voor de varkens af te dwingen. Ze moeten stoppen met de inkoop van varkensvlees dat onrechtmatig geproduceerd is.
Een goed voorbeeld is de Duitse supermarkt Rewe, die varkenshouders een kleine premie per varken betaalt als ze hun krulstaart mogen behouden. Supermarkten kunnen het verschil maken! 

Druk je op de veeartsenknop, dan gaat jouw e-mail naar veeartsen.

Een boer die te kampen heeft met een uitbraak van staartbijten - iets dat voorkomt als varkens zich vervelen of gestrest zijn – moet zijn dierenarts toestemming vragen als hij tijdelijk wil couperen. Die toestemming mag alleen gegeven worden als de varkensboer alle mogelijke maatregelen geprobeerd heeft. Maar veeartsen geven die tijdelijke toestemming al 25 jaar, jaar in jaar uit. 

Als je op de politiek-knop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de politici met landbouw in hun dossier.

Wij vragen ze er nu eindelijk eens voor te zorgen om een verbod te handhaven dat al 25 jaar bestaat. De politiek bepaalt immers of de inspectiedienst NVWA de wet handhaaft, maar in plaats van hier op aan te dringen, wordt de NVWA financieel steeds verder uitgekleed. 

Als je op de varkensboerenknop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de varkensboerenorganisaties NVV en LTO.

Helaas hebben varkensboeren meestal maar twee reacties bij een nieuwe misstand: het is gelogen en/of zonder extra geld valt er niets aan te doen. Maar varkensboeren moeten zich gewoon aan de wet houden en zorgen voor geschikt afleidingsmateriaal, schoon drinkwater, gezonde stallucht en gezond, vezelrijk veevoer. Als ze hun dieren volgens de wettelijke eisen verzorgen dan is het veelal niet meer nodig de biggenstaartjes te amputeren. Om de varkensboeren zich aan de wet te kunnen laten houden, moeten de supermarkten wel iets meer betalen.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood