Varkensboeren help mee!

Aan het bestuur en de leden van NVV en LTO,

In november werd een droevig jubileum gevierd: Op 9 november 1991 werd de EU-richtlijn van kracht die het routinematig couperen van varkensstaarten verbood. Op het 25 jarige jubileum moeten we helaas constateren dat nog altijd 99% van de staartjes afgebrand wordt. Grofweg 750 miljoen (!) biggetjes ondergingen de afgelopen kwart eeuw daardoor onrechtmatig deze ingreep. Onverdoofd.

Uitzondering is regel
Als vakbond van de Nederlandse varkenshouders weet u als geen ander dat het couperen van staarten routinematig wordt uitgevoerd, ondanks wat de wet voorschrijft. Nagenoeg alle varkenshouders beroepen zich, gesteund door hun veearts, op de uitzonderingsclausule die dit mogelijk maakt. Slechts zeer zelden wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk staartbeschadigingen op het bedrijf aanwezig zijn én of de varkenshouder al eens maatregelen heeft genomen om staartbijten te voorkomen, zoals het aanpassen van de bezettingsgraad of het verstrekken van beter afleidingsmateriaal zoals stro. Toch is dit wettelijk verplicht.

Krulstaart als lakmoestest
Dat het couperen pijnlijk is staat inmiddels niet meer ter discussie. Geen varkenshouder of dierenarts zal daaraan twijfelen: in de staart zitten veel zenuwen en verdoving of medicatie tegen de napijn worden niet gegeven. Schrijnender nog dan de pijn van de ingreep is het feit dat de ingreep ‘nodig’ blijft: de maatregelen om staartbijten te voorkomen, zijn inmiddels in vele rapporten beschreven: er dient voldoende en geschikt afleidingsmateriaal, schoon drinkwater, gezonde stallucht en goede kwaliteit voer te zijn. Couperen is dan geen noodzaak meer. Aangezien al deze zaken ook in de wet staan, is de krulstaart een soort lakmoesproef voor naleving van de wet. Landen als Finland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen bewijzen dat het kán. Daar worden staartjes intact gelaten, ook in de gangbare varkenshouderij. Ook in Nederland zijn er boeren die varkens houden met een staart.

25 jaar gedoogbeleid is lang genoeg
De varkenssector geeft zelf al jaren aan ‘op termijn’ met couperen te willen stoppen. Wij vragen u die termijn nu eindelijk vast te stellen. Uiteraard is per direct stoppen met couperen in veel gevallen onverantwoord, maar het is tijd voor actie. Op bijna ieder bedrijf zijn factoren aan te wijzen die staartbijten bewezen in de hand werken: ongeschikt drinkwater, hoge ammoniakwaarden, volslagen ongeschikt afleidingsmateriaal zoals de ketting met bal. Zolang deze zaken in Nederlandse varkensstallen blijven bestaan is stoppen met couperen een illusie en moeten we de uitgesproken wens van NVV en LTO om te stoppen met couperen helaas met een flinke korrel zout nemen.

Geen bedreiging maar een kans
De sector zou moeten inzien dat dierenwelzijn inmiddels een kans is in plaats van een bedreiging. Als er in de keten in Nederland gevraagd wordt om varkens met staarten en de Nederlandse varkensboeren kunnen daar aan voldoen, dan hebben ze een voorsprong op buitenlandse varkensboeren en verbeteren ze hun concurrentiepositie binnen de Nederlandse verhoudingen. Vooruitstrevende varkenshouders weten dat al jaren. Ik wijs u bijvoorbeeld op een varkensboer als Hogenkamp in Dalfsen; hij weet in de bestaande varkensstallen er toch voor te zorgen dat de varkens hun staarten kunnen behouden. En hij is niet de enige.

Daarom roep ik u op tot actie. Eén van die acties kan zijn, dat het Beter Leven Keurmerk met één ster, binnen afzienbare tijd de staart als voorwaarde gaat stellen. Vanzelfsprekend leidt dit tot een hogere kostprijs, maar dat kunnen de supermarkten best ophoesten. Zorgen voor een hogere prijs is typisch een taak van NVV en LTO, maar tot nu toe falen NVV en LTO hier in en reageert men dit onvermogen af op organisaties als Varkens in Nood. Wij zijn slechts de boodschapper, niet de instandhouder van misstanden. Mochten NVV en LTO serieus actie ondernemen, voor het behoud van de staart en voor een hogere vergoeding, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid, hier ons steentje aan  bij te dragen.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik wil dat het afbranden van biggenstaartjes stopt!

Varkens in Nood voert campagne tegen het illegaal amputeren van biggenstaartjes. Dit is al 25 jaar verboden, maar geen varkensboer trekt zich er iets van aan.

Deze actie is afgelopen op donderdag 29 december 2016 om 16.00 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om e-mails te verzenden.

Meer doen voor de varkens?

Word donateur

Nederlandse biggen zijn hun staartje kwijt geraakt sinds het coupeerverbod in 1991!

Als je op de supermarktknop drukt, dan sturen wij een e-mail aan de supermarkten met als eis dat ze in de toekomst alleen nog varkensvlees met een staartje inkopen.

De supermarkten hebben de macht om betere omstandigheden voor de varkens af te dwingen. Ze moeten stoppen met de inkoop van varkensvlees dat onrechtmatig geproduceerd is.
Een goed voorbeeld is de Duitse supermarkt Rewe, die varkenshouders een kleine premie per varken betaalt als ze hun krulstaart mogen behouden. Supermarkten kunnen het verschil maken! 

Druk je op de veeartsenknop, dan gaat jouw e-mail naar veeartsen.

Een boer die te kampen heeft met een uitbraak van staartbijten - iets dat voorkomt als varkens zich vervelen of gestrest zijn – moet zijn dierenarts toestemming vragen als hij tijdelijk wil couperen. Die toestemming mag alleen gegeven worden als de varkensboer alle mogelijke maatregelen geprobeerd heeft. Maar veeartsen geven die tijdelijke toestemming al 25 jaar, jaar in jaar uit. 

Als je op de politiek-knop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de politici met landbouw in hun dossier.

Wij vragen ze er nu eindelijk eens voor te zorgen om een verbod te handhaven dat al 25 jaar bestaat. De politiek bepaalt immers of de inspectiedienst NVWA de wet handhaaft, maar in plaats van hier op aan te dringen, wordt de NVWA financieel steeds verder uitgekleed. 

Als je op de varkensboerenknop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de varkensboerenorganisaties NVV en LTO.

Helaas hebben varkensboeren meestal maar twee reacties bij een nieuwe misstand: het is gelogen en/of zonder extra geld valt er niets aan te doen. Maar varkensboeren moeten zich gewoon aan de wet houden en zorgen voor geschikt afleidingsmateriaal, schoon drinkwater, gezonde stallucht en gezond, vezelrijk veevoer. Als ze hun dieren volgens de wettelijke eisen verzorgen dan is het veelal niet meer nodig de biggenstaartjes te amputeren. Om de varkensboeren zich aan de wet te kunnen laten houden, moeten de supermarkten wel iets meer betalen.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood