Veeartsen pas de wet toe!

Aan het bestuur van de KNMvD,

Ik stuur u deze brief om uw aandacht te vragen voor een jubileum: op 9 november jongstleden was het 25 jaar geleden dat de EU het routinematig couperen van varkensstaarten verbood.

Uitzondering is regel
U weet natuurlijk dat dit verbod bestaat. Varkensartsen zetten hun handtekening onder verzoeken van boeren om beroep te doen op een uitzonderingsclausule in de wet. Die bepaalt dat er tijdelijk gecoupeerd mag worden bij een uitbraak van staartbijten, als een varkenshouder tenminste eerst alles heeft gedaan om het probleem onder controle te krijgen. Boeren vragen én krijgen echter steeds opnieuw toestemming van de veeartsen. De uitzondering is daardoor regel geworden en de dierenartsverklaring om te mogen couperen is verworden tot een achteloze formaliteit.

Krulstaart als lakmoestest
Zomaar stoppen is uiteraard geen optie. Er zijn aanpassingen nodig, en die kosten tijd. Maar 25 jaar is lang genoeg, vindt u ook niet? Bovendien: het kán wel. Kijk bijvoorbeeld naar Noorwegen, Zweden, Finland en Zwitserland. Geholpen door het vele onderzoek dat is gedaan naar de risicofactoren van staartbijten, lukte het deze landen om een einde te maken aan couperen. Boeren zorgen hier voor voldoende goed afleidingsmateriaal, gezond en vezelrijk voer, schoon drinkwater en een klimaat zonder schadelijke gassen. De krulstaart kunnen we zien als een lakmoestest: Moet de staart eraf dan verraadt dat dat de stal niet voldoet aan de behoeftes van het dier.

Rol van de dierenarts
We brengen dit alles ter sprake omdat we u, als overkoepelend orgaan voor dierenartsen,  willen vragen eens kritisch te kijken naar uw rol. De wet is immers helder: couperen is alleen toegestaan als er problemen met staartbijten zijn op een bedrijf én als de varkenshouder al tevergeefs maatregelen heeft genomen. De Code voor de Dierenarts zegt bovendien dat artsen de intrinsieke waarde van het dier erkennen, dat ze dieren in nood de nodige pijnbestrijding geven en dat het wettelijke kader de minimale basis hoort te zijn van ethisch handelen.

Dringend verzoek
Daarom vragen we u een helder standpunt in te nemen over het afbranden van varkensstaartjes. Wijs het af. U zei eerder:  “Het standpunt van de KNMvD is dat de omgeving aan het dier moet worden aangepast om zoveel mogelijk ingrepen uit te sluiten.”[1] Herinner uw leden er aan dat routinematig  couperen tegen de wet is. Attendeer hen op manieren om staartbijten te voorkomen, zodat varkensartsen op hun beurt de boeren kunnen helpen bij het verbeteren van het leefklimaat. Dring daarnaast aan op het verstrekken van pijnbestrijding, want de gedachte dat jonge dieren geen pijn voelen is onjuist en achterhaald, dat zult u beamen.

In de strijd tegen het routinematig couperen is de stem van dierenartsen heel waardevol. Ik hoop van harte dat u stelling wilt nemen voor het dierenwelzijn en tegen het structureel overtreden van de wet.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik wil dat het afbranden van biggenstaartjes stopt!

Varkens in Nood voert campagne tegen het illegaal amputeren van biggenstaartjes. Dit is al 25 jaar verboden, maar geen varkensboer trekt zich er iets van aan.

Deze actie is afgelopen op donderdag 29 december 2016 om 16.00 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om e-mails te verzenden.

Meer doen voor de varkens?

Word donateur

Nederlandse biggen zijn hun staartje kwijt geraakt sinds het coupeerverbod in 1991!

Als je op de supermarktknop drukt, dan sturen wij een e-mail aan de supermarkten met als eis dat ze in de toekomst alleen nog varkensvlees met een staartje inkopen.

De supermarkten hebben de macht om betere omstandigheden voor de varkens af te dwingen. Ze moeten stoppen met de inkoop van varkensvlees dat onrechtmatig geproduceerd is.
Een goed voorbeeld is de Duitse supermarkt Rewe, die varkenshouders een kleine premie per varken betaalt als ze hun krulstaart mogen behouden. Supermarkten kunnen het verschil maken! 

Druk je op de veeartsenknop, dan gaat jouw e-mail naar veeartsen.

Een boer die te kampen heeft met een uitbraak van staartbijten - iets dat voorkomt als varkens zich vervelen of gestrest zijn – moet zijn dierenarts toestemming vragen als hij tijdelijk wil couperen. Die toestemming mag alleen gegeven worden als de varkensboer alle mogelijke maatregelen geprobeerd heeft. Maar veeartsen geven die tijdelijke toestemming al 25 jaar, jaar in jaar uit. 

Als je op de politiek-knop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de politici met landbouw in hun dossier.

Wij vragen ze er nu eindelijk eens voor te zorgen om een verbod te handhaven dat al 25 jaar bestaat. De politiek bepaalt immers of de inspectiedienst NVWA de wet handhaaft, maar in plaats van hier op aan te dringen, wordt de NVWA financieel steeds verder uitgekleed. 

Als je op de varkensboerenknop drukt, dan sturen we jouw e-mail naar de varkensboerenorganisaties NVV en LTO.

Helaas hebben varkensboeren meestal maar twee reacties bij een nieuwe misstand: het is gelogen en/of zonder extra geld valt er niets aan te doen. Maar varkensboeren moeten zich gewoon aan de wet houden en zorgen voor geschikt afleidingsmateriaal, schoon drinkwater, gezonde stallucht en gezond, vezelrijk veevoer. Als ze hun dieren volgens de wettelijke eisen verzorgen dan is het veelal niet meer nodig de biggenstaartjes te amputeren. Om de varkensboeren zich aan de wet te kunnen laten houden, moeten de supermarkten wel iets meer betalen.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood