Honger in de stallen

  • Zeugen, de moeders van onze vleesvarkens, lijden honger

  • Het tongspelen is een teken van chronische honger

  • Stal met vleeskuikenouderdieren. Deze kippen hebben continu honger.

  • Door verveling, stress en honger vertonen zeugen gestoord gedrag, zoals "stangbijten"

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood