Misstanden in de varkenshouderij

Varkens in Nood zette alle misstanden in devarkenshouderij op een rij in een onthutsend rapport. Uit dit rapport blijkt dat er anno 2015 120 verschillende misstanden zijn in de varkenshouderij, waarvan een belangrijk deel in strijd is met de wet. Het rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015 beschrijft de misstanden in de gangbare varkenshouderij. Het gaat bijvoorbeeld om zieke varkens die niet worden verzorgd, zeugen met doorligplekken, varkens met longontsteking door de slechte luchtkwaliteit, en varkens die psychisch gestoord raken door de prikkelarme leefomstandigheden. Het aantal varkens dat dit onrecht wordt aangedaan is amper te bevatten: ieder jaar meer dan 25 miljoen.

120 misstanden
21
Onrust en agressie door tocht
22
Hittestress
23
Het mengen van dieren
24
Brand in veestallen
25
Defect ventilatiesysteem; verstikking van de dieren
26
Defect voedsel- en of watersysteem
27
Sterfte door giftige mestgassen en ontploffingen
28
Sterfte door breken van roostervloer
29
Verspreiding van ziekten
30
Vruchtbaarheidsproblemen door stress en hormoongebruik
31
Uitputting en stress door continu zwanger zijn
32
Kreupelheid en ontstekingen door harde en gladde vloeren
33
Blaasontsteking en baarmoederontsteking
34
Zwangerschapsproblemen
35
Ernstige bewegingsbeperking
36
Verplicht ontlasten in slaap/ligruimte
37
Verwondingen door boxen
38
Beperking sociaal gedrag
39
Geen of ongeschikt afleidingsmateriaal
40
Geen natuurlijke dekking
Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood