Misstanden in de varkenshouderij

Varkens in Nood zette alle misstanden in devarkenshouderij op een rij in een onthutsend rapport. Uit dit rapport blijkt dat er anno 2015 120 verschillende misstanden zijn in de varkenshouderij, waarvan een belangrijk deel in strijd is met de wet. Het rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015 beschrijft de misstanden in de gangbare varkenshouderij. Het gaat bijvoorbeeld om zieke varkens die niet worden verzorgd, zeugen met doorligplekken, varkens met longontsteking door de slechte luchtkwaliteit, en varkens die psychisch gestoord raken door de prikkelarme leefomstandigheden. Het aantal varkens dat dit onrecht wordt aangedaan is amper te bevatten: ieder jaar meer dan 25 miljoen.

120 misstanden
81
Ziektes door vroeg spenen, zoals speendiarree
82
Gevechten na het spenen
83
Overbelasting darmen door volledig vast voer op te jonge leeftijd
84
Volledige roostervloeren
85
Rijgedrag beren; stress en verwondingen
86
Osteochondrose door snelle groei
87
Solitaire huisvesting
88
Prikkelarme huisvesting
89
Huid-, klauw- en pootproblemen door harde, gladde en vieze vloeren
90
Frustratie door niet mogen dekken
91
Niet voldoen aan kauwbehoefte
92
Maagaandoeningen door slecht voer
93
Geen mogelijkheden voor natuurlijk gedrag
94
Geen natuurlijke paring
95
Snel ziek door enorme groeisnelheid
96
Botaandoeningen en kreupelheid door snelle groei
97
Risico op onderkoeling
98
Sterfte door hart- en vaatproblemen
99
Bange en agressievere dieren en meer staartbijten
100
Hoge biggenproductie: meer biggensterfte en slechter welzijn zeug
Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood