Misstanden in de varkenshouderij

Varkens in Nood zette alle misstanden in devarkenshouderij op een rij in een onthutsend rapport. Uit dit rapport blijkt dat er anno 2015 120 verschillende misstanden zijn in de varkenshouderij, waarvan een belangrijk deel in strijd is met de wet. Het rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015 beschrijft de misstanden in de gangbare varkenshouderij. Het gaat bijvoorbeeld om zieke varkens die niet worden verzorgd, zeugen met doorligplekken, varkens met longontsteking door de slechte luchtkwaliteit, en varkens die psychisch gestoord raken door de prikkelarme leefomstandigheden. Het aantal varkens dat dit onrecht wordt aangedaan is amper te bevatten: ieder jaar meer dan 25 miljoen.

120 misstanden
101
Angst en verwondingen bij laden
102
Laden en opdrijven in te grote groepen
103
Gevechten op de vrachtwagen
104
Rijgedrag chauffeur
105
Wagenziekte
106
Watergebrek
107
Stress tijdens stilstand truck
108
Overbelading
109
Hittestress
110
Stress door kou
111
Lange afstandstransporten
112
Zieke en gewonde varkens bij slachterij
113
Vasten
114
Mengen van dieren
115
Ruwe behandeling
116
Separeren van varkens bij elektrische verdoving
117
Twintig seconden ademnood bij CO2-verdoving
118
Opdrijven bij CO2-verdoving
119
Falen verdoving
120
Slachten van zwangere zeugen
Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood