Hittestress

Hittestress

Op warme dagen met een hoge luchtvochtigheid, is de sterfte tijdens transport vaak twee keer hoger dan gemiddeld. In een truck kan de temperatuur in korte tijd naar onacceptabele hoge niveaus stijgen. Dit gaat nog sneller wanneer de truck stil staat.[iii] En hoe hoger de temperatuur, hoe meer sterfte. Wanneer de temperatuur hoger is dan 27°C wordt geadviseerd de varkens direct na het laden te besprenkelen met water. Bij temperaturen boven de 27°C treedt namelijk hittestress op. Het is belangrijk om na het besprenkelen van de varkens meteen te gaan rijden om een sauna-effect te voorkomen. Vernevelingssystemen in trucks en stallen komen echter nauwelijks voor. Er wordt geadviseerd om dieren 10-20% meer ruimte te geven wanneer de temperatuur in de ´alert-zone´ van de Livestock Weather Safety Index komt. Dit houdt in dan de dieren bij 24°C en hoger meer ruimte moeten krijgen.

Deel deze misstand

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)