Misstand #13: Angst voor veehouder

Geschat wordt dat meer dan een kwart van de varkens bang is voor de varkenshouder. Dit zorgt voor chronische angst en stress (score 4 van 8 op de schaal van ongerief).

Angst kent verschillende oorzaken. Het kan ontstaan doordat de varkenshouder te weinig bij de varkens komt en de varkens hierdoor weinig gesocialiseerd zijn. Of doordat de varkens de varkenshouder associëren met een negatieve, traumatiserende gebeurtenis zoals injecties met relatief lange naalden (antibiotica, vaccins, ijzer etc.), het couperen van de staartjes, castratie, het slijpen van de tandjes, het verplaatsen naar een andere afdeling, het weghalen van de biggen of een ruwe behandeling.

Angstige varkens zijn vatbaarder voor ziektes, moeilijker hanteerbaar en lastig om op te drijven. Angst zorgt bovendien voor een terugloop van de productie en heeft een negatieve impact op de vleeskwaliteit.

Lees meer over onze campagne

Help de varkens in de vee-industrie!

DONEER NU

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood