Misstand #17: Leven in vrijwel voortdurende duisternis

Wettelijk is het verplicht om varkens minimaal acht uur per dag 40 lux licht te geven. Met deze lichtintensiteit kun je net een krant lezen. Op welke momenten het licht moet branden is wettelijk echter niet geregeld. Als er bij controle geconstateerd wordt dat het donker is in de stal, kan er door controlerende instantie niet geverbaliseerd worden. De varkenshouder kan immers stellen dat hij ’s nachts altijd de lichten aanzet. In de praktijk leven daarom veel varkens in volledige duisternis, ook omdat sommige varkenshouders in de veronderstelling zijn dat varkens in het donker rustiger zijn en minder bijten. Dit terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn dan licht juist een positief effect heeft op de varkens. Bovendien hebben varkens als ze actief zijn, zoals tijdens het eten, een voorkeur voor een lichte omgeving.

Lees meer over onze campagne

Help de varkens in de vee-industrie!

DONEER NU

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood