Ernstige bewegingsbeperking

Ernstige bewegingsbeperking

In de dekstal worden zeugen individueel gehuisvest in zogenaamde ligboxen. Een ligbox heeft een afmeting van 60-75 cm breed, 200 centimeter lang en is niet veel groter dan de zeug zelf. In de ligbox kan een zeug alleen staan of liggen en zich niet omdraaien. En zelfs het staan en liggen wordt bemoeilijkt door de beperkte ruimte en harde vloeren. Zeugen die voor het eerst worden vastgezet, doen vaak woeste pogingen om te ontsnappen waarbij ze zichzelf soms verwonden. In totaal staan de zeugen per cyclus zeven tot tien dagen aansluitend in de dekstal. Wanneer de inseminatie is mislukt, gaan de zeugen echter opnieuw naar de dekstal. Het individueel huisvesten van zeugen in ligboxen veroorzaakt afwijkende en stereotiepe gedragingen, zoals stangbijten, weven met het hoofd, vacuüm zuigen en indrukken van de waternippel zonder te drinken. Hoe langer zeugen individueel worden gehuisvest, hoe vaker ze stereotiep gedrag vertonen. Bij stereotiep gedrag speelt ook het voerniveau en de rantsoensamenstelling een belangrijke rol.

Deel deze misstand