Geen nest kunnen maken

Geen nest kunnen maken

In de natuur zal een hoogzwangere zeug zich één dag voor de bevalling afzonderen van de groep en op zoek gaan naar een nestplaats. Allereerst maakt ze een ondiepe kuil door met haar voorpoten in de aarde te krabben en te wroeten. Vervolgens bedekt ze de kuil met zacht materiaal zodat haar gevoelige uiers comfortabel liggen. Vaak trekt ze nog wat takken over het nest heen voor extra beschutting. Vlak voor de bevalling zal de zeug het nest nog éénmaal van een afstandje gadeslaan om het te perfectioneren. Dit nestgedrag ligt stevig vastgelegd in het brein van het varken. Zelfs zeugen in de vee-industrie, die al meerdere malen in een reguliere kraambox hebben geworpen, blijken zonder problemen een prachtig nest te kunnen bouwen zodra zij daar de gelegenheid voor krijgen.

In reguliere kraamboxen is voor de zeug weinig tot geen mogelijkheid om een nest te bouwen. Dat een zeug geen nest kan maken, leidt volgens EFSA tot een verhoogde hartslag, meer stress en een verminderd welzijn. EFSA en Wageningse onderzoekers zien het gebrek aan nestmateriaal daarom als een belangrijk welzijnsprobleem van zeugen in de vee-industrie.

Deel deze misstand