Verpletting biggen door de zeug

Verpletting biggen door de zeug

Doordat het aantal biggen per zeug steeds verder toeneemt, neemt ook het sterftepercentage onder de pasgeboren biggen toe. Bij grote tomen zijn biggen namelijk vaak kleiner en zwakker. Hierdoor is er een grotere kans dat de biggen, niet op tijd weg kunnen komen als de zeug gaat liggen waardoor de biggen geplet worden. Bovendien zijn zeugen drie tot vier maal groter dan het vrouwelijke everzwijn. Door hun enorme omvang en de beperkte bewegingsvrijheid zijn ze wat onhandig. Met hun gewicht van wel 250 kg verpletteren ze eenvoudig de pasgeboren zwakke biggen die nauwelijks een kg wegen.

Soms worden biggen opzettelijk door de moederzeug gedood, vaak door ze dood te bijten. Dit abnormale gedrag komt bijna twee keer zo veel voor bij zeugen die vastzitten dan bij zeugen die loslopen. Zeer waarschijnlijk speelt stress en frustratie hierbij een grote rol.

Deel deze misstand