Jaarmailing 2017

19 december 2017
Jaarmailing 2017

Geachte donateur/sympathisant,

2017 was een roerig jaar. Er waren meerdere stalbranden, waarbij tienduizenden dieren omkwamen. Maar gelukkig was er ook goed nieuws.

Zo werden er dit jaar in Nederland voor het eerst sinds 2008 minder dan twaalf miljoen varkens gehouden (bron: CBS). Ook zijn er meer biologische varkensbedrijven. En onze vijfsterren-varkensboeren werden geïntroduceerd. Dat stemt toch positief!

Biologische varkens in de buitenuitloop
Biologische varkens in de buitenuitloop.

We begonnen met ongeveer dertig vijfsterren-varkensboeren, maar er melden zich steeds meer boeren aan. Bij deze boeren leven alle varkens in een natuurlijke omgeving en worden jonge biggen niet weggehaald bij hun moeder.

Vijfsterrenvarken
Bij de vijfsterren-varkensboeren kunnen de varkens doen wat ze willen, zoals genieten van een modderbad op warme dagen.

De belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar

Klachten bij de Reclame Code Commissie

De grootste varkensslachterij van Nederland, VION, moest zijn video met ‘voorlichting’ intrekken. Ruim 30.000 mensen steunden onze klacht.

Onze klacht over misleiding door de website vlees.nl (een initiatief van de Nederlandse vleesindustrie) werd op 51 van de 52 punten gegrond verklaard.

Een klacht bij de RCC over de Van Drie Group, de grootste kalvermesterij van Europa, werd grotendeels gegrond verklaard. Anders dan de kalvermester stelt, worden kalveren wel degelijk direct na hun geboorte bij de moeder weggehaald en individueel gehuisvest.

Actie tegen de beruchte varkenshouder Straathof

Deze zomer kwamen 24.000 varkens om bij een brand in een megastal van Adriaan Straathof. Ruim 62.000 mensen tekenden een petitie voor een internationaal beroepsverbod voor de varkenshouder. In politiek Den Haag leidde dit tot Kamervragen. In drie plaatsen in Nederland (Mariënheem, Susteren en Buren) zijn we beroepsprocedures gestart en vechten we vergunningen voor het houden van varkens door Straathof aan.

We begonnen een campagne tegen ING, de financier van de varkensstallen van Straathof. Al ruim 6.000 klanten hebben beloofd hun bankrekening bij ING op te zeggen. We zijn in onderhandeling met ING over het stoppen van de financiering van dieronvriendelijke stallen.

Onze strijd met de NVWA

Dag in dag uit ademen varkens giftige mestdampen in. Meer dan de helft van de dieren heeft ontstekingen aan longen, luchtwegen en ogen. Al ruim twee jaar dringen we er bij de NVWA frequent op aan dat er gehandhaafd wordt. Nu ligt er een rapport van de Universiteit Wageningen met een advies aan de NVWA. De NVWA heeft toegezegd begin 2018 eindelijk iets te gaan doen aan de slechte stallucht. Letterlijk en figuurlijk een hele opluchting.

Onze strijd met de supermarkten

In de rechtbank stonden we tegenover supermarktketen Dirk van den Broek, die we verantwoordelijk houden voor de welzijnsproblemen in de varkensstallen waar hun keurmerkloze vlees vandaan komt. Het verweer van Dirk dat er bij ‘hun’ varkensboeren niets aan de hand is, werd door de rechter helaas klakkeloos aangenomen. We hebben de rechtszaak verloren.

Onze Varkensvleesmonitor houdt per supermarkt bij welk percentage varkensvlees het Beter Leven keurmerk heeft. Dat is bij vers vlees inmiddels opgelopen tot zeventig procent.

Samenwerking met Stichting Dier&Recht

Varkens in Nood vormt met Stichting Dier&Recht één organisatie. Vandaar dat we ons, naast het welzijn van onze varkens, ook bezig houden met andere dieren. Hieronder een kort overzicht wat deze samenwerking heeft opgeleverd.

Sterfte van jonge dieren op de boerderij

Ruim 40.000 mensen tekenden de petitie van Dier&Recht tegen de torenhoge kalversterfte op melkveebedrijven. Dankzij onze campagne is zowel de sector als de overheid bezig met maatregelen om de sterfte terug te dringen.

NOS journaal
Het NOS Journaal besteedde in april aandacht aan onze petitie tegen de kalversterfte.

Gezelschapsdieren

Net als bij rashonden komen bij raskatten veel erfelijke aandoeningen voor. De website raskattenwijzer.nl geeft een overzicht van erfelijke aandoeningen bij 23 kattenrassen. Aan deze website is door dierenartsen en studenten geneeskunde twee jaar gewerkt.

Wat 2017 nog meer bracht

Undercoverbeelden uit de grootste varkensslachterij van België lieten ernstige mishandelingen zien van varkens. De NVWA verklaarde meteen dat dergelijke misstanden in ons land niet voorkomen. Wij weten wel beter en lobbyden via de media en de politiek voor meer controle. Staatssecretaris Van Dam besloot naar aanleiding van alle commotie dat er cameratoezicht komt in Nederlandse slachthuizen. Goed nieuws! Tenminste, als de NVWA de beelden gaat controleren.

Het was het jaar van #schnitzelgate. De VVD bedacht dat vegetarische producten geen namen als ‘worst’ of ‘schnitzel’ mogen hebben omdat dat misleidend zou zijn. Wij hielden een – niet al te serieuze – enquête, waaruit bleek dat de meeste mensen prima weten wat vlees is en wat niet.

Jaarlijks moeten in Nederland acht miljoen vleeseenden zich redden in propvolle stallen zonder zwemwater. Onze petitie voor zwemwater voor de eenden werd door 25.000 mensen ondertekend en door ons aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.

Op bloedboerderijen in Zuid-Amerika worden bij drachtige merries grote hoeveelheden bloed afgenomen. Hieruit wordt het hormoon PMSG gedistilleerd, dat in Nederland wordt gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. In Europa is deze wrede praktijk verboden. Het is volkomen onacceptabel dat Zuid-Amerikaanse paarden moeten lijden voor de Nederlandse vee-industrie. Gelukkig vinden de 40.000 ondertekenaars van onze petitie dat ook!

PMSG campagnebeeld
Gewonde merrie op een Zuid-Amerikaanse bloedboerderij.

Trouwe steun voor de dieren

In 2017 ontvingen we maar liefst € 520.000 aan donaties. We willen u daarvoor hartelijk bedanken! Met uw steun hebben we onze campagnes bij heel veel mensen onder de aandacht kunnen brengen. Zo waren we 20 keer op televisie, 11 keer op de radio en werden we in 139 artikelen in dagbladen genoemd. Het aantal Facebookvolgers is opgelopen tot 128.000. Ruim 146.000 mensen lezen onze digitale nieuwsbrieven, en onze websites werden 1,8 miljoen keer bezocht.

In 2018 willen we onze zichtbaarheid vergroten, spraak-makende campagnes voeren en nóg meer bereiken voor de dieren. Hiervoor hebben we uw steun opnieuw heel hard nodig.

Doneren met belastingvoordeel

Wij wijzen u er graag op dat het eenvoudig is om via een overeenkomst van schenking belastingaftrek voor uw gift te verkrijgen. De fiscus betaalt dan tussen de dertig en vijftig procent mee. Voorwaarde is dat u zich voor minimaal vijf jaar verbindt. Het benodigde formulier vindt u op onze website, of wordt u per post toegestuurd.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben ook jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)