Miljoenen landbouwhuisdieren lijden honger en dorst

30 juli 2010
Standaard afbeelding

Wat eet ons eten? Niet veel soeps, zo blijkt uit het rapport Kiloknallers op hongerdieet van de Stichtingen Varkens in Nood en Dier & Recht. Bijna 8 miljoen dieren in Nederland lijden chronisch honger en dorst omdat hun voeding beperkt wordt.

Vleeskippen zijn geselecteerd op een zo snel mogelijke groei. Ze eten onbeperkt door en bereiken al na zes weken het slachtgewicht van twee kilo. De fokdieren die de vleeskippen voortbrengen leggen leven veel langer, maar hebben hetzelfde genetische materiaal. Ze krijgen een sterke voerbeperking opgelegd, omdat ze anders niet lang genoeg  overleven om hun ‘werk’ te kunnen doen. Jaarlijks hebben 7 miljoen ouderdieren van vleeskippen chronisch honger. Ook drinkwater wordt in veel gevallen gerantsoeneerd, om overmatig drinken ter compensatie van het hongergevoel te voorkomen.

Hetzelfde trieste lot treft jaarlijks 880.000 fokvarkens. Ze zijn geselecteerd op een snelle groei, maar krijgen veel minder voer dan waar ze behoefte aan hebben. Door het zeer geconcentreerde voer en een gebrek aan beweging zouden ze bij normale voedselconsumptie vervetten, wat de reproductie schaadt. Bovendien schrokken ze hun voer in één keer naar binnen, waar ze in de natuur wel 6 tot 8 uur bezig zijn met het zoeken naar eten. Het gevolg is een vrijwel permanent hongergevoel en een ontregeld verteringssysteem, waardoor zeker 50 procent van de varkens leidt aan maagaandoeningen.

Volgens de Nederlandse wet hebben productiedieren recht op voldoende en passend voer, om de gezondheid en het welzijn van de dieren te waarborgen. Voedsel en de manier van toediening mag geen onnodig lijden veroorzaken. Stichting Varkens in Nood roept de overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen. Directeur Hans Baaij: “Willens en wetens overtreedt de vleessector de wet, de overheid kijkt de andere kant op. Het fokken op snelle groei gaat onverminderd door, dus de welzijnsproblemen nemen eerder toe dan af. Het is ongelofelijk wreed dat miljoenen dieren honger lijden en niemand hier iets aan doet. Sterker nog: het is een totaal onbekend en verzwegen probleem.’’

Naast de 8 miljoen dieren die honger hebben, lijden nog eens 20 miljoen dieren door te veel of te eenzijdig voedsel. Koeien krijgen door het geconcentreerde voedsel een pijnlijke pensverzuring, maagzweren komen veelvuldig voor en blankvleeskalveren hebben massaal bloedarmoede. Honger en frustratie werkt stereotype gedrag en agressie in de hand, wat tot schrijnende welzijnsproblemen leidt.

Meer informatie en het rapport 'Kiloknallers op hongerdieet - welzijnsproblemen door voeren bij koeien, varkens en kippen in de Nederlandse vee-industrie' vindt u op www.varkensinnood.nl/honger. Nieuwsprogramma Nova zal vanavond een item wijden aan het onderwerp: Nederland 2, 22.15 uur.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)