Wat betekent de val van het kabinet voor de varkens?

Wat betekent de val van het kabinet voor de varkens?

Begin juli is het kabinet gevallen. Dit betekent dat er nieuwe verkiezingen komen. Daarna gaan de partijen onderhandelen over het vormen van een nieuw kabinet. Wat betekent dit alles voor de varkens?

Met de val van het kabinet-Rutte IV is het huidige kabinet ‘demissionair’ geworden. Dit betekent dat ministers en staatssecretarissen alleen nog maar lopende zaken afhandelen.

Gaat dierenwelzijn nu op pauze?

Onderwerpen waarover partijen het niet met elkaar eens zijn, moeten worden overgelaten aan het volgende kabinet. Begin september zal de Tweede Kamer kiezen welke onderwerpen ze wel of niet 'controversieel’ verklaart. Dat betekent dat de Tweede Kamer over die onderwerpen niet meer debatteert of stemt. Dat zijn dus onderwerpen die worden doorgeschoven tot er een nieuw kabinet is. Dit zou kunnen leiden tot vertragingen op het gebied van belangrijke dierenwelzijnsthema's.

Nederland kampt met grote problemen die schreeuwen om oplossingen. Niet alleen voor de dieren, maar ook bijvoorbeeld op de onderwerpen stikstof en klimaat – die ook weer van groot belang zijn voor de dieren. Als deze onderwerpen controversieel verklaard worden, betekent dat fikse vertraging. Dat is tragisch, want de klimaat-, stikstof- en dierenwelzijnsproblemen zijn ongelooflijk urgent.

Nieuwe verkiezingen

Op 22 november 2023 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. Daarna volgt de formatie: de onderhandeling over een nieuwe kabinet. En gelet op voorgaande verkiezingen kan het makkelijk een jaar duren voordat we een nieuw kabinet hebben. En nog veel langer voordat er nieuw beleid is. Het is dus heel belangrijk dat de Tweede Kamer dierenwelzijnsonderwerpen niet controversieel verklaart. De demissionaire minister van Landbouw en het demissionaire kabinet kunnen dan in de tussentijd aan deze thema’s blijven werken.

Wat betekent dit voor de varkens?

Op dit moment werkt demissionair minister Adema aan een wetsvoorstel voor verplicht cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen. Bovendien heeft de hij beloofd het gebruik van stroomstootwapens tijdens veetransporten te verbieden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verlaging van de maximaal toegestane temperatuur voor veetransporten. Ook zou de nieuwe Wet dieren, zonder afzwakkingen, zo snel mogelijk in werking moeten treden.

Deze plannen moeten niet worden vertraagd. Varkens in Nood roept de politiek op om door te pakken op deze onderwerpen. De varkens mogen niet het slachtoffer worden van de huidige politieke situatie!

Deel dit artikel
Esmee van Vliet

Als campaigner en inhoudelijk medewerker zet ik me elke dag in voor de varkens in de vee-industrie. Achter de gesloten staldeuren van de vleesindustrie bevindt zich een verborgen wereld vol hartverscheurende misstanden en dierenleed. Een achterhaald en dieronterend systeem waar ik liever gisteren dan vandaag een einde aan wil maken. Door het onzichtbare leed te onthullen, wetgeving te beïnvloeden en campagne te voeren, strijd ik voor een wereld waarin varkens de rechten en bescherming krijgen die ze verdienen.