Miljoenen varkens krijgen eindelijk schonere lucht

Sinds 2015 brengen we het al consequent onder de aandacht: de lucht in veel varkensstallen is zo slecht dat 50 procent van de varkens longproblemen heeft. De NVWA neemt het probleem serieus en gaat deze wetsovertreding vanaf januari 2018 eindelijk aanpakken. 

Ongezonde stallucht is bij wet verboden. In 2015 vroegen wij de NVWA om hierop te handhaven en sinds die tijd zijn we erover in contact geweest. We bleven hameren op de noodzaak dit probleem aan te pakken. Uit recent onderzoek bleek dat 25 tot 30 procent van de stallen niet voldoet. Als je dat omrekent, zal door te gaan handhaven het leven van zo'n 8 miljoen varkens per jaar sterk verbeteren. Mogelijk verdwijnt hierdoor één van de 120 misstanden in de varkenshouderij.

Cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen

Er komt cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen. Dit heeft staatssecretaris Van Dam met de sector afgesproken. De camera’s zullen alle handelingen met levende dieren vastleggen. Met deze maatregel is aan een oude wens van Varkens in Nood voldaan.

47.000 jute zakken voor de varkens

Varkens in Nood heeft samen met duizenden donateurs ruim 47.000 jute zakken kunnen uitdelen aan moedervarkens en hun biggetjes in de intensieve houderij. De zakken maken het leven van de varkens iets prettiger.

Eindelijk actie in de politiek tegen amputatie staartjes!

Varkens in Nood vroeg publieke en politieke aandacht voor het onverdoofd afbranden van biggenstaartjes, dat al 25 jaar verboden is maar nog steeds op grote schaal gebeurt. De campagne heeft succes: een meerderheid van de Tweede kamer is met ons van mening dat de stal aan het dier moet worden aangepast in plaats van andersom! De regering moet eindelijk een einde te maken aan deze misstand en voor de zomer van 2017 met een plan van aanpak komen. 

67.000 mensen tekenen tegen misstanden varkenshouderij

Varkens in Nood zette alle misstanden bij varkens op een rij in een onthutsend rapport. Uit het rapport blijkt dat er anno 2015 120 verschillende misstanden zijn in de varkenshouderij. Meer dan 67.000 mensen tekenden onze petitie en de PvdA liet weten de vleesconsumptie te willen ontmoedigen en positief tegenover accijns op vlees te staan.

Al 150 miljoen biggen niet meer gecastreerd

Pasgeboren biggetjes werden tot voor kort gecastreerd, omdat de grote supermarkten dat zo wilden. Een wrede ingreep, zelfs als die verdoofd gebeurt. Dier&Recht en Varkens in Nood daagden de ene na de andere supermarkt voor de rechter.

Foto-expo confronteert tienduizenden Nederlanders

Varkens in Nood wil samen met Dier&Recht het trieste leven van vergeten dieren zichtbaar maken. In een prachtige, maar confronterende foto-expositie vertellen we het verhaal van de dieren in de Nederlandse vee-industrie.

Half miljoen zeugen lijdt minder honger

Miljoenen kippen en varkens in de vee-industrie hebben chronisch honger. Het gaat hier om de ouders van onze vleeskippen en vleesvarkens. Zij worden op een hongerdieet gezet om meer nakomelingen te produceren.

Veetransporteurs houden zich beter aan de wet

Inspecteurs van Varkens in Nood en Dier&Recht volgden helse veetransporten door heel Europa, legden afschuwelijke taferelen vast op film en veroorzaakten zo enorme opschudding bij publiek en politiek. Het resultaat: de miljoenen varkens die Nederland elk jaar exporteert, worden nu op een iets diervriendelijkere manier vervoerd.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood