Kalf

Soort

Biologisch (BLK3)

Score

7.00

Uitleg

Biologische kalveren

  • worden vaak direct na geboorte bij de moeder weggehaald
  • mogen alleen in de eerste levensweek individueel gehuisvest worden, daarna leven ze in groepen
  • krijgen permanent toegang tot een weide, tenzij de weersomstandigheden slecht zijn
  • hebben veel meer leefruimte dan reguliere kalveren (4 i.p.v. 1,8m2 per kalf)
  • in de stallen is er stro om op te liggen
  • krijgen volop ruwvoer zodat ze geen bloedarmoede krijgen en gezonder zijn
  • mogen niet langer dan 8 uur getransporteerd worden
  • worden na 8-12 maanden geslacht

Afbeelding(en)

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood