Rund

Soort

Biologisch (BLK3)

Score

7.00

Uitleg

Biologische runderen

  • zoogkoeien en hun kalveren krijgen permanent toegang tot een weide, tenzij de weersomstandigheden slecht zijn
  • hebben minimaal 8,5m per rund ruimte in een stal met daglicht
  • als stieren ouder dan 1 jaar geen wei tot hun beschikking hebben, moeten ze wel een uitloop hebben van minimaal 30m2 per stier
  • lopen in de stal op betonnen roosters (minimaal 50% dichte vloer) of stro
  • beschikken over een ligbed met stro
  • kalveren blijven na de geboorte enkele maanden bij de moeder
  • castreren en onthoornen is toegestaan, mits onder verdoving
  • dikbilrassen zijn niet toegestaan
  • worden na circa 2-3 jaar in Nederland geslacht
  • worden voor de slacht verdoofd, maar de verdoving is echter niet altijd effectief

Afbeelding(en)

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood