Zuivel geit

Soort

Regulier

Score

5.00

Uitleg

Reguliere geiten

  • komen nooit buiten
  • leven vaak in natuurlijk geventileerde stallen met veel daglicht
  • leven in kuddes op strooisel
  • lammeren worden direct na geboorte weggehaald bij de moeder
  • mannelijke lammeren (bokjes) hebben weinig waarde en krijgen vaak geen biest; een deel van de bokjes wordt meteen na de geboorte gedood
  • de meeste bokjes worden naar mesterijen gebracht, daar vetgemest en na een paar weken geslacht. De sterfte op de mesterijen is heel hoog (20-66%)
  • melkgeiten worden na circa 5 jaar geslacht
  • een deel van de geiten wordt onverdoofd geslacht

Afbeelding(en)

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood