Petitietekst biggensterfte

Aan de commissie voor Economische Zaken en staatssecretaris Van Dam:

Ik luid de noodklok over zes miljoen varkens die nog voor de slacht sterven. In driekwart van de gevallen gaat het om biggetjes van maximaal een paar weken oud. Deze biggetjes liggen vaak uren of dagenlang te creperen of worden door de boer doodgeslagen.

Hoge sterfte
De hoge sterfte komt doordat moederzeugen inmiddels meer dan 30 biggetjes per jaar krijgen. Dat is ongeveer zes keer zo veel als in de natuur. Door de toename van het aantal biggen per worp is het gemiddelde geboortegewicht van de biggen gaandeweg afgenomen en zijn de biggen zwakker en kwetsbaarder geworden. Deze biggen worden snel ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grote kans om te verhongeren.

Te nemen maatregelen
De overheid is in staat om maatregelen voor alle varkens te treffen, dus ook voor de twee-derde van de varkens die voor de export bestemd is. Daarom vraag ik u om maatregelen te nemen, zoals:

  • Op Europees niveau afspraken over beperking van het aantal biggen per zeug per jaar
  • Controle op zieke, gewonde en dode dieren
  • Een doordachte en humane oplossing om ernstig zieke of gewonde dieren uit hun lijden te verlossen
  • Duidelijke richtlijnen over wanneer de dierenarts moet ingrijpen
  • Een verplicht ‘plan van aanpak’ voor bedrijven met een biggensterfte hoger dan 10%
  • De ontwikkeling van systemen zoals de Pro Dromi kraamstal, om zeugen en biggen een beter leven te geven

Mijn verzoek
In de varkenshouderij gaat het alleen nog om een maximale productie, bijvoorbeeld zo veel mogelijk biggen per zeug. De gevolgen daarvan zijn onacceptabel. Ik vraag de overheid en politiek daarom met klem maatregelen te nemen tegen het massaal creperen van biggetjes. 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken nu tegen massale biggensterfte in de vee-industrie!

Biggetjes verdienen, net als alle jonge dieren, een onbezorgd leven bij de moeder. Maar in de vee-industrie is hiervoor geen plaats. In 2015 stierf een recordaantal van 6 miljoen biggen nog voor de slacht.

Er moet nú iets gebeuren. De overheid moet een maximum stellen aan het aantal biggen per zeug en controleren op zieke, gewonde en dode dieren. Ook moeten er richtlijnen komen voor het op een humane wijze euthanaseren van varkens die niet meer te redden zijn.

Deze actie is afgelopen op woensdag 27 april 2016 om 18.30 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

De petitie is op donderdag 28 april aangeboden aan de commissie voor Economische Zaken en Landbouw in Den Haag.

Meer doen voor de biggetjes?

Word donateur

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood