Petitietekst CO2 verdoving slacht

Aan de directie van VION,

Slachthuisfilm
Een paar maanden geleden bracht VION een video naar buiten met als doel volledige transparantie over het slachtproces van varkens. Helaas gaat de transparantie van de video niet zo ver dat ook de bedwelming met koolzuurgas getoond wordt. Koolzuurgas geeft het gevoel te stikken en brandt in de longen. In een wetenschappelijk experiment werd aangetoond dat varkens liever 72 uur zonder drinkwater zaten dan nog een keer koolzuurgas te moeten ervaren.

Mijn verzoek aan VION
Wees eerlijk over de wijze waarop varkens in Nederland aan hun einde komen. Toon het publiek in uw video iedere fase van de slacht, ook de bedwelming. Pas dan kan de consument een weloverwogen beslissing maken.

Verder vraag ik u camera's op te hangen in de verdovingsruimtes, zodat inspecteurs de varkens tijdens het hele slachtproces kunnen zien. Ook wil ik er bij u op aandringen om actief bij te dragen aan onderzoek naar alternatieve verdovingsmethoden, zodat hopelijk op korte termijn CO2 verdoving tot het verleden behoort.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik roep VION op om eerlijk te zijn over de slacht!

In Nederland worden bijna alle varkens bij de slacht verdoofd met koolzuurgas (CO2). Het inademen van dit gas zorgt voor een ondraaglijke ademnood, een gevoel te stikken. VION heeft een video met uitleg over het slachtproces, maar de bedwelming met CO2 wordt bewust niet getoond. Ik roep daarom VION op om de gehele waarheid te laten zien!

Deze actie is afgelopen op donderdag 18 mei 2017 om 16.00 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

Meer doen voor de varkens?

Word donateur

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood