Petitietekst 'Ziek van de intensieve veehouderij'

Aan minister Carola Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de miljoenen varkens die ziek worden door de wantoestanden in de intensieve varkenshouderij. Weinig leefruimte, smerige vloeren, ongezonde lucht, verontreinigd drinkwater, eenzijdig voer, te snelle groei, afwezigheid van daglicht, onvoldoende individuele zorg – dat is het ziekmakende bestaan van miljoenen varkens in Nederland.

Miljoenen zieke varkens
De grootschalige productie van goedkoop varkensvlees betekent een aanslag op de gezondheid van de dieren:

 • vijftig procent van de varkens heeft luchtwegproblemen
 • zeventig procent heeft kraakbeenproblemen
 • negentig procent heeft een maagaandoening, die zich bij honderdduizenden varkens ontwikkelt tot een maagzweer
 • één op de tien zeugen heeft blaasontsteking
 • honderdduizenden biggen sterven aan infecties
 • onder varkens van alle leeftijden komt diarree voor
 • dieren met open wonden en abcessen moeten zich zonder verzorging zien te redden

De wet wordt overtreden
De Wet dieren is heel duidelijk over de noodzakelijke verzorging van varkens:

 • Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd. - Artikel 1.7 onder c. Besluit houders van dieren
 • Een ziek of gewond dier wordt zo nodig afgezonderd in een passend onderkomen dat zo nodig is voorzien van droog strooisel. - Artikel 2.4, lid 4 Besluit houders van dieren
 • Het is houders van dieren verboden aan de dieren de nodige verzorging te onthouden. - Artikel 2.2, lid 8 Wet dieren
 • De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties in de omgeving van het dier zijn niet schadelijk voor het dier. - Artikel 2.5, lid 4 Besluit houders van dieren
 • Het toegediende voer en drinken alsmede de wijze van toediening brengen het dier geen onnodig lijden of letsel toe. - Artikel 2.4, lid 7 Besluit Houders van Dieren

Maar de wet wordt niet gehandhaafd!

Mijn oproep
Ik roep de overheid op om maatregelen te nemen tegen de ernstige gezondheidsproblemen bij varkens en het gebrek aan zorg voor zieke dieren – door de bestaande wetten eindelijk te handhaven!

 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken voor zorg voor zieke dieren!

De slechte leefomstandigheden in de intensieve varkenshouderij maken dieren massaal ziek. Zieke en gewonde varkens worden vaak aan hun lot overgelaten. Dat is wettelijk verboden en onacceptabel. Ik eis dat zieke varkens de zorg krijgen die ze nodig hebben!

Deze petitie is gesloten op dinsdag 26 juni. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

Meer doen voor de varkens?

Word donateur

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood