Standpunten

De Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier

In de Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier geeft directeur Hans Baaij een exposé waaruit logisch-dwingend voortvloeit dat 'productiedieren' zondermeer recht hebben op een fatsoenlijk leven. Dieren behoren universeel geldende basisrechten te hebben die zijn afgestemd op hun natuurlijke behoeften

Lees verder...

Afrikaanse varkenspest

In 1997 was de varkenspest de aanleiding voor de oprichting van Varkens in Nood, omdat iedereen van mening was dat zoiets nooit meer moest kunnen gebeuren. Maar nu dreigt opnieuw een uitbraak. 

Lees verder...

Het eten van (vijfsterren)vlees

Is Varkens in Nood voor het eten van (varkens)vlees?

Lees verder...

Begrip voor positie varkensboeren

Vanuit de varkenssector is er vaak kritiek dat Varkens in Nood zich te negatief en te kritisch uitlaat over de varkensboeren en te weinig oog heeft voor hun moeilijke omstandigheden.

Lees verder...

Het castreren van biggen

Een tragische gebeurtenis in het leven van elk mannelijk biggetje is de castratie. Om aan de inkoopeisen van onze supermarkten te voldoen castreerde tot circa 2010 vrijwel iedere boer zijn biggen.  

Lees verder...

Het doorfokken van dieren

In 1997, toen de Stichting Varkens in Nood werd opgericht, kregen zeugen 24 biggen per jaar, een enorme ‘vooruitgang’ ten opzichte van het oorspronkelijke wilde zwijn met maar 5 à 6 biggen per jaar. Inmiddels zitten veel boeren op 30 biggen per jaar en het einde is nog niet in zicht.

Lees verder...

Verdovingsmethoden bij het slachten van varkens

Voordat varkens geslacht worden, moeten zij eerst worden verdoofd. In Europa gebeurt dit vaak met koolzuurgas (>80% CO2). De varkens gaan in groepjes met een lift naar een CO2gaskamer. Voordat de varkens bewusteloos raken door hoge concentraties CO2, ervaren ze minimaal 20 seconden doodsangsten, ademnood en paniek. In deze periode proberen varkens op alle mogelijke manier te ontsnappen.

Lees verder...

Het minivarken als huisdier

Na de chihuahua hebben we nu een nieuwe hype: het minivarkentje. Ze is het ultieme knuffeldier, enorm slim en bovendien nog eens hartstikke zindelijk. Voor Stichting Varkens in Nood is dit natuurlijk niets nieuws. We strijden al jaren voor een beter leven van de ‘niet-zo-minivarkens’ in de vee-industrie.

Lees verder...

Varkens als proefdieren

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het varken wat betreft het DNA heel veel lijkt op de mens. Dan denkt die mens niet: laten we extra zorgvuldig omgaan met varkens, nee, dan denkt de mens, egoïstisch als altijd, fijn dat ze op ons lijken dan kunnen we die sympathieke, intelligente dieren aan nog meer (wrede) dierproeven onderwerpen.

Lees verder...

Antibioticagebruik en resistentie

Varkens in Nood waarschuwt al meer dan tien jaar voor de risico’s van het gebruik van antibiotica. Afgelopen jaar werden er eindelijk stappen ondernomen om het antibioticagebruik terug te dringen. Het terugdringen van het gebruik lijkt (enigszins) te lukken, met dien verstande dat er geen enkele controle is op illegaal gebruik.

Lees verder...

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood