Antibioticagebruik en resistentie

Varkens in Nood waarschuwt al meer dan tien jaar voor de risico’s van het gebruik van antibiotica. Afgelopen jaar werden er eindelijk stappen ondernomen om het antibioticagebruik terug te dringen. Het terugdringen van het gebruik lijkt (enigszins) te lukken, met dien verstande dat er geen enkele controle is op illegaal gebruik.

Antibiotica is eenvoudig via internet in te kopen en wordt gebruikt als groeibevorderaar en om de zwakke dieren overeind te houden onder de erbarmelijke leefomstandigheden. Extra verontrustend is dat de resistente bacteriën steeds resistenter worden en dat steeds meer mensen (en overigens ook huis- en hobbydieren) ziek worden of overlijden door een infectie die niet meer te genezen valt.

In de vee-industrie worden enorme hoeveelheden antibiotica gebruikt; de vleessector heeft altijd ontkend dat zij de oorzaak is dat er voor de mens gevaarlijke bacteriën ontstaan. Vele internationale onderzoekers concluderen anders: de dodelijke ziekenhuisbacterie MRSA werd pas gevaarlijk in de veeteelt. ESBL is zelfs ontstaan in de vee-industrie. De Erasmus Universiteit luidde zelfs de noodklok: "Antibiotica zal binnen enkele tientallen jaren geen enkele werking meer hebben". Dit zou inhouden dat mensen, net als vroeger, kunnen overlijden aan een longontsteking, blaasontsteking of diarree.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood