Doe de DierenwelzijnsCheck voor je dierlijke producten koopt

Bij het maken van de DierenwelzijnsCheck hebben wij dertien deskundigen gevraagd om het welzijn van voedseldieren en de verschillende keurmerken te beoordelen op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 staat voor het hoogst mogelijke dierenwelzijn.

In de vrije natuur is het welzijn optimaal

Hun breed gedragen conclusie is dat een dier, zoals het leeft in de vrije natuur, het beste dierenwelzijn heeft. Deze dieren leven immers naar hun aard, kunnen hun natuurlijke behoeften uiten en zijn optimaal aangepast aan hun omstandigheden. Hiermee wordt niet gezegd dat deze dieren in een paradijs leven, maar het is praktisch het hoogst haalbare.

Productiedieren scoren allemaal vrij laag

Wilde haas krijgt van de deskundigen voor dierenwelzijn dan ook een 9. Geen 10, omdat hazen soms lijden aan honger, ziekte of op stressvolle manier aan hun einde komen, zoals door de jacht. Ook biologische schapen en koeien, en dieren die in een natuurgebied gehouden worden, krijgen een 9. Zij lijden niet aan honger maar worden wel, meer dan wilde dieren, beperkt in hun gedrag. Productiedieren scoren vrijwel allemaal veel lager. Gangbare kip, kalkoen, konijn en eend scoren allemaal een 1.

Productiedieren verdienen minimaal een 7

Dier&Recht en Varkens in Nood vinden dat productiedieren, omdat ze onvrij zijn en geslacht worden, ten minste een goed leven verdienen. Dat betekent dat hun welzijn minimaal een 7 scoort in de DierenwelzijnsCheck. Deze score krijgen bijvoorbeeld het biologische varken, het Rondeel-ei, de Label Rouge-kip en het biologische rund, maar niet de biologische kip en de melkkoe.

Beter Leven-keurmerk soms toch onvoldoende

Vlees met een Beter Leven-keurmerk met één of twee sterren haalt onze norm niet. Vlees met één Beter Leven-ster scoort soms zelfs onvoldoende. We raden af deze producten te kopen. Desalniettemin staan wij niet afwijzend tegen dit initiatief, omdat de Dierenbescherming probeert de ondergrens van haar keurmerk steeds verder op te krikken.

Zie voor de verdere overwegingen de Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier en doe voor de scores van allerlei dierlijke producten de DierenwelzijnsCheck.

Deel dit standpunt

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben ook jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)