Intensieve varkenshouderij en transport verhogen het risico op een uitbraak van Afrikaanse varkenspest.

Op donderdag 13 september 2018 werden in België wilde zwijnen aangetroffen met Afrikaanse varkenspest (AVP). Nederland houdt het hart vast, want als AVP de grens oversteekt, kan dit leiden tot een enorm drama voor varkens. Beelden van de afgrijselijke situatie ten tijde van de klassieke varkenspest (KVP) in 1997 dringen zich op. Destijds zijn elf miljoen varkens op vaak wrede wijze geruimd. In 1997 was dit de aanleiding voor de oprichting van Varkens in Nood, omdat iedereen van mening was dat zoiets nooit meer zou mogen gebeuren. Maar nu dreigt opnieuw een uitbraak. 

De dreiging van een uitbraak is reëel

AVP is een virus dat nog besmettelijker is dan KVP. Het verspreidt zich razendsnel onder varkens en leidt tot veel sterfte: 40 tot wel 100 procent van de besmette varkens sterft. AVP gaat gepaard met heftige symptomen, zoals hoge koorts, (bloederige) diarree, braken, bloedingen in huid en organen, en blauwe oren. Soms zijn de dieren al ziek zonder dat je het aan ze ziet.

Na uitbraak worden heel veel varkens ‘geruimd’

AVP is een ziekte die in Nederland en Europa niet voor mag komen volgens de wet. Treedt de ziekte toch ergens op, dan worden varkens massaal ‘geruimd’. Ruimen een eufemisme voor het doden en vernietigen van dieren. Als AVP uitbreekt, worden alle varkens op het bedrijf zelf, en alle varkens binnen een straal van een kilometer, afgemaakt.

Deze dreiging legt kwetsbaarheid van intensieve varkenshouderij bloot

De kwetsbaarheid van de intensieve varkenshouderij vormt een groot gevaar voor varkens. Nederland ‘produceert’ heel veel varkens, veel meer dan ons land aankan. De bezettingsgraad in varkensstallen is onacceptabel hoog, met duizenden dieren in te kleine ruimtes. De stallen staan meestal veel te dicht bij elkaar. Als morgen ergens in Brabant AVP wordt geconstateerd, zijn duizenden varkens de klos op dat bedrijf en op de bedrijven daarnaast. Het sterftecijfer loopt razendsnel in de tienduizenden. Hoe respectloos is deze omgang met intelligente wezens!

Stoppen met veetransport, een kleinere veestapel en meer vaccins

Willen we onze dieren beschermen en het risico op een uitbraak beheersbaar maken, dan moeten daar strenge maatregelen voor komen, zoals ophouden met het verplaatsen van vee in vrachtwagens en een rigoureuze inkrimping van de veestapel. Ook zijn er ziektes waartegen je kunt vaccineren, zodat de uitbraak ervan in een vroeg stadium stopt. Deze maatrgelen zijn economisch echter niet interessant en worden dus niet genomen. Dat handelsbelangen het winnen van dierenbelangen wordt hier weer eens pijnlijk duidelijk.

Topprioriteit is stoppen met dierentransporten

Vanuit Nederland vervoeren we jaarlijks honderdduizenden varkens naar het buitenland. Vrachtwagens vol biggen die in Nederland zijn geboren gaan op jonge leeftijd op transport naar Roemenië, Hongarije en Kroatië – landen waar AVP heerst – om dáár tot vleesvarken te worden vetgemest, in plaats van hier in Nederland, want dat is goedkoper. Als vrachtwagens uit een besmet gebied terugrijden naar Nederland kan een virus meeliften, bijvoorbeeld op de wielen, en zich hier verspreiden. Momenteel wordt aan de grens alleen een extra reiniging van de vrachtwagens gedaan, in de hoop dat virussen daarmee tegen worden gehouden. Deze halfzachte maatregel is onvoldoende. Het virus kan nog steeds via de kleding van de chauffeur of via door de chauffeur meegebrachte etenswaren overgebracht worden. De echte oplossing, het stoppen van transporten met dieren, wordt vanwege financiële belangen niet uitgevoerd.

In Nederland worden veel te veel varkens gehouden

Er leven dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij in Nederland. 70 procent daarvan is niet bestemd voor de Nederlandse consument, maar gaat als exportproduct de wereld over. Als de regering het welzijn van varkens ook maar enigszins belangrijk vindt, zou ze maatregelen nemen om veel minder varkens te houden. Dieren zouden een beter leven krijgen met meer ruimte, en kleine varkensbedrijven kunnen op een veilige afstand van elkaar bestaan.

Europa: ontwikkel een vaccin voor Afrikaanse varkenspest en gebruik het

Voor sommige veeziektes, zoals KVP, bestaan vaccins. Voor AVP is helaas nog geen vaccin ontwikkeld. Bovendien heeft Europa vanwege handelsbelangen een non-vaccinatiebeleid, wat betekent dat vaccineren tegen deze ziektes verboden is. Het vaccin voor KVP mag alleen gebruikt worden ná een uitbraak, met als doel de verspreiding van het virus af te remmen. Daarna worden alle gevaccineerde dieren alsnog gedood. Dit is een walgelijk en wreed beleid. Voor AVP zou ook een vaccin ontwikkeld kunnen worden, maar dat wordt niet gedaan, want farmaceuten steken geen geld in het ontwikkelen van een vaccin waarmee je in Europa toch niet mag vaccineren. Hier ligt een belangrijke taak voor overheden van Europa: ontwikkel een vaccin voor deze gevaarlijke ziekte, zodat bij een volgende uitbraak wel actie mogelijk is.

Deel dit standpunt

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)