De Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier

In de Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier geeft directeur Hans Baaij een exposé waaruit logisch-dwingend voortvloeit dat 'productiedieren' zondermeer recht hebben op een fatsoenlijk leven. Dieren behoren universeel geldende basisrechten te hebben die zijn afgestemd op hun natuurlijke behoeften. Daarbij dient een afweging gemaakt te worden tussen de belangen van de mens en die van het productiedier. Verder wordt er gepleit voor een Internationaal Gerechtshof voor Dierenrechten. Meer dan 100 schrijvers en denkers van naam en faam ondertekenden de verklaring. 

Lees hier de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood