Verdovingsmethoden bij het slachten van varkens

Voordat varkens geslacht worden, moeten zij eerst worden verdoofd. In Europa gebeurt dit vaak met koolzuurgas (>80% CO2). De varkens gaan in groepjes met een lift naar een CO2gaskamer. Voordat de varkens bewusteloos raken door hoge concentraties CO2, ervaren ze minimaal 20 seconden doodsangsten, ademnood en paniek. In deze periode proberen varkens op alle mogelijke manier te ontsnappen.

Het gevoel van ademnood ontstaat – in tegenstelling tot wat je zou denken - niet door een tekort aan zuurstof maar door een overdosis aan CO2. Totdat de varkens het bewustzijn verliezen, hebben zij dus het gevoel te stikken. Bovendien veroorzaakt de CO2 een sterk brandend gevoel in de longen en keel. Varkens in Nood nam de proef op de som. We ademden hoge concentraties CO2 in met een gasmasker onder leiding van een dierenarts. Het inademen van hoge concentraties CO2 bleek ondragelijk en deed pijn aan de luchtwegen en longen. 

Varkens in Nood is van mening dat het lijden tijdens de CO2-verdoving onacceptabel is. Bovendien is de CO2-verdoving in strijd met de wet, die stelt dat een bedwelmingsmethode moet leiden tot bewusteloosheid zonder onaanvaardbare opwinding of vermijdbaar lijden (Verordening 1099/2009, artikel 3 lid 1). 

Elektrische verdoving

Er worden in Europa ook nog veel varkens elektrisch verdoofd. Hierbij krijgen de varkens een stroomstoot door het hoofd en tegen het hart. In de regel zijn de varkens hierna direct bewusteloos. 

Voordat varkens echter verdoofd kunnen worden, worden ze uit de groep gehaald en gaan ze individueel een lopende band op. Dit levert veel stress op. Bovendien zijn er risico’s dat de verdoving faalt, zoals wanneer de apparatuur niet goed is afgesteld, niet goed is schoongemaakt of wanneer de bandsnelheid (aantal varkens per uur) te hoog is. Varkens in Nood is van mening dat er nog een hoop gedaan kan worden om het welzijn tijdens de elektrische verdoving te verbeteren. Zo kan er gewerkt worden met twee lopende banden naast elkaar, waardoor varkens het idee hebben niet alleen te zijn. Verder dienen de lopende banden zo goed mogelijk te worden verlicht en dient het opdrijven rustig te gebeuren.  

Standpunt Varkens in Nood

  • Het verdoven van slachtvarkens met hoge concentraties CO2 is onacceptabel en dient verboden te worden. Het veroorzaakt ademnood, doodsangsten en pijn die minimaal 20 seconden aanhoudt.
  • Bij het elektrisch verdoven dienen er bij de aanvoer verbeteringen te worden doorgevoerd, zoals twee lopende banden waardoor de varkens niet ‘alleen’ naar de verdover hoeven en een rustigere manier van opdrijven.
  • Alle voor- en nadelen afgewogen heeft elektrische verdoving de voorkeur boven CO2-verdoving, dit omdat bewusteloosheid direct is en veel welzijnsverbeteringen mogelijk zijn. De CO2-verdoving is in essentie een slechte manier van verdoven. 
  • Er dient cameracontrole te zijn in de gaskamers en bij het elektrisch verdoven. Zo kan beoordeeld worden of de verdoving voldoet aan de wettelijke eisen en is er controle op de omgang met dieren.
Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood