Miljoenen varkens krijgen eindelijk schonere lucht

Sinds 2015 brengen we het al consequent onder de aandacht: de lucht in veel varkensstallen is zo slecht dat 50 procent van de varkens longproblemen heeft. De NVWA neemt het probleem serieus en gaat deze wetsovertreding vanaf januari 2018 eindelijk aanpakken. 

Uit een pilot bleek dat 25 tot 30 procent van de stallen nu niet voldoet. Als je dat omrekent, zal door te gaan handhaven het leven van zo'n 8 miljoen varkens per jaar sterk verbeteren. Mogelijk verdwijnt hierdoor één van de 120 misstanden in de varkenshouderij.

Wet

wet staat dat het stalklimaat niet schadelijk mag zijn voor de dieren. Toch weten we al jaren dat de lucht vaak zo slecht is dat de varkens er ziek van worden. Sinds de komst van de luchtwasser is dat zelfs nog verergerd. Toch werd er jarenlang niet op gehandhaafd. Het probleem? Er waren geen normen. De wet bevat een zogenaamde 'open norm': de lucht mag niet schadelijk zijn. Maar wie bepaalt wat schadelijk is? Hoe meet je slechte lucht? Wanneer leg je een boete op?

Verzoek om handhaving

In oktober 2015 deden wij de NVWA officieel een verzoek om te gaan handhaven. Die normen moesten hoognodig ingevuld worden en wie beter dan de NVWA om dat te gaan doen? Er was in onze ogen voldoende onderzoek naar wat een stalkimaat ongezond maakt. Zo zijn te hoge gehaltes aan ammoniak (meer dan 20 ppm) en CO2 een duidelijke aanwijzing. Ook aan de varkens kun je zien dat het mis is: rode tranende ogen zijn een duidelijk signaal dat de luchtkwaliteit ongezond voor ze is. Ook orenbijten is een duidelijke aanwijzing.

Wageningen vulde normen in

In navolging van ons handhavingsverzoek zijn wij uitgenodigd om te komen praten met de NVWA. In de afgelopen twee jaar zijn wij steeds blijven hameren op het belang om de lucht te controleren en hierdoor het leven van de varkens beter te maken. En met effect. De NVWA is het met ons eens dat het probleem aangepakt moet worden door de normen in te vullen. Het ministerie gaf onderzoekers uit Wageningen de opdracht om een protocol op te stellen, dat de NVWA-inspecteurs in de stal kunnen uitvoeren. Dat protocol is er vorig jaar gekomen en na een proefperiode kan het dus nu in alle stallen worden ingezet. Heel goed nieuws voor de varkens! 

Pilot

En dat komt geen moment te vroeg! In de winter is de situatie in varkensstallen nog ongezonder dan in de zomer, omdat er nu minimaal geventileerd wordt vanwege de kou. En uit de pilot in varkensstallen bleek maar weer de grote noodzaak om iets aan de slechte stallucht te doen: bij vleesvarkens werd in 30 procent van de gevallen de ammoniakwaarde overschreden, bij jonge biggen in 25 procent van de gemeten hokken. In 13,5 procent van de hokken hadden biggen door de slechte stallucht aan elkaars oren gebeten. Bij 20 procent van de metingen in vleesvarkensstallen hadden de varkens geirriteerde ogen. Het lijkt dus aannemenlijk dat de wet in 20 tot 30 procent van de varkensstallen wordt overtreden.

Arme dieren

Het is nauwelijks voor te stellen hoeveel miljoenen varkens in Nederland er dag in dag uit te lijden hebben onder de ongezonde omstandigheden waarin ze moeten leven. Mensen die korte tijd in een varkensstal met slechte lucht lopen merken dat vaak al aan hun longen. De slijmvliezen van varkens zijn net zo gevoelig als de onze. Biggen vermijden het liefst ammoniakconcentraties van 6 ppm, maar in de stallen worden regelmatig waardes van 20 ppm gemeten. Zelfs waardes van 40 ppm zijn geen uitzondering. Pijnlijke ogen, longontsteking, orenbijten en andere klachten zijn het gevolg. 

Het is een zege voor de Nederlandse varkens dat de NVWA hiertegen in actie komt. Het probleem zal hierdoor niet morgen opgelost zijn, maar de eerste grote stappen worden gezet. De varkenshouderij zal maatregelen moeten gaan treffen als ze boetes willen voorkomen.

Deel dit succes

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)