Varkens in Nood wint zaak tegen ING bij Reclame Code Commissie

Varkens in Nood wint zaak tegen ING

De uitgebrande megastal van varkenshouder Straathof, gefinancierd door ING.

ING mag op haar website niet langer vermelden dat zij alleen boeren financiert die de vijf vrijheden naleven. De Reclame Code Commissie oordeelt dat deze uiting misleidend is: ING financiert ook varkenshouderijen waar varkens niet beschikken over de vijf vrijheden zoals die worden genoemd in artikel 1.3 Wet dieren. Zo financierde ING ook de megastal van Straathof waar vorig jaar bij een stalbrand 20.000 varkens om het leven kwamen.

De klacht van Varkens in Nood
ING stelt op haar website dat haar klanten voldoen aan de normen op het gebied van dierenwelzijn. Volgens dit beleid moeten ING-klanten in de dierhouderij bewijzen dat zij hun dieren behandelen volgens de vijf vrijheden.

De vijf vrijheden

  1. Vrij van honger en dorst
  2. Vrij van ongemak
  3. Vrij van pijn, verwondingen of ziekte
  4. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen
  5. Vrij van angst en (chronische) stress

Varkens in Nood voerde aan dat het couperen van biggen altijd gepaard gaat met pijn en ongemak en dat zeugen in kraamkooien volstrekt geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

De uitspraak
De Commissie concludeert dat deze claim in werkelijkheid niet wordt nageleefd. De uiting suggereert dat varkenshouderijen bij ING moeten bewijzen dat zij de vijf vrijheden naleven. In de praktijk is het onmogelijk om de vijf vrijheden na te leven in de gangbare varkenshouderij. Ook stelt ING geen specifieke eisen, maar verlangt de bank slechts de verplichte vergunning van haar klanten.

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het artikel 7 NRC dat misleidende informatie als oneerlijk benoemd. Zij beveelt ING aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Het is fantastisch nieuws dat de Reclame Code Commissie bevestigt dat de vijf vrijheden niet van toepassing zijn op varkens in de intensieve veehouderij!

Een soortgelijke klacht van Varkens in Nood tegen de ABN werd helaas niet toegekend.

Civiele rechter
Varkens in Nood directeur Hans Baaij over het oordeel van de RCC: “Hoewel de uitspraak niet bindend is, zal ieder fatsoenlijk bedrijf de aanbeveling van de RCC opvolgen. Mocht ING dit niet doen, dan zal Varkens in Nood, net als bij een vergelijkbare zaak tegen Vlees.nl , de zaak voordragen aan een civiele rechter.”

Bijlage(n)

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood