Boeren in het Bos

In de bossen rondom het Drents Friese Woud lopen de Tamworth Natuurvarkens van bosboeren Richard, Marcel en Mariska. De dieren leven in familiegroepen, wat inhoudt dat de biggen bij hun moeders blijven. Na zes maanden gaan de mannetjes (beertjes) naar een aparte berengroep. Tamworth varkens hebben lange benen en leggen hiermee honderden meters per dag af. In de uitgestrekte bosgebieden waar een grote diversiteit aan voedsel te vinden is, zoeken ze zelf hun eten. Ze houden niet alleen van wroeten, maar nemen ook graag een modderbad in een door henzelf gegraven modderpoel. Ze maken hun eigen nesten van grassen en aarde. In de winter worden de varkens een beetje geholpen met schuilhutjes van oude voedersilo’s. De varkens groeien op hun eigen tempo en worden pas geslacht als ze twee jaar oud zijn, wat in vergelijking met de gangbare varkensindustrie (waar de varkens maximaal negen maanden oud worden) relatief oud is.

De vijfsterren-varkensboer

De vijfsterren-varkensboeren voldoen aan onze strenge criteria voor een fatsoenlijk varkensleven.

Koop direct bij deze boeren zodat het varken, de boer en uzelf profiteren. De varkens krijgen een beter leven, de boer een redelijk inkomen en u (h)eerlijker vlees.

Als deze kleinschalige initiatieven gesteund worden, kunnen de varkensboeren overleven of zelfs uitbreiden, en kunnen zij een inspiratie zijn voor andere varkensboeren om ook voor vijf sterren te gaan! Lees meer…

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood