De Bonte Bentheimer Landvarkens van vijfsterrenboer Sjef in het Drentse Veenhuizen lopen het hele jaar buiten, in bossen en over weiden. De varkens worden in samenwerking met Staatsbosbeheer ingezet voor landschapsbeheer. Met hun gewroet helpen ze zaden om te ontkiemen, bestrijden ze onkruid, en maken ze na de oogst de grond schoon voor het volgende gewas. Met hun meest favoriete bezigheid (wroeten) zorgen ze dus voor meer biodiversiteit en natuurlijke groei van planten! Ze worden bijgevoerd met graan uit de regio en krijgen wei van een biologische melkveehouderij en kaasmakerij uit de buurt. Biggen blijven minstens twee maanden bij hun moeder. Als het heel gezellig is, blijven ze soms wel drieënhalve maand! 

De vijfsterren-varkensboer

De vijfsterren-varkensboeren voldoen aan onze strenge criteria voor een fatsoenlijk varkensleven.

Koop direct bij deze boeren zodat het varken, de boer en uzelf profiteren. De varkens krijgen een beter leven, de boer een redelijk inkomen en u (h)eerlijker vlees.

Als deze kleinschalige initiatieven gesteund worden, kunnen de varkensboeren overleven of zelfs uitbreiden, en kunnen zij een inspiratie zijn voor andere varkensboeren om ook voor vijf sterren te gaan! Lees meer…

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood