Vijfsterrenboer Bert werkte als dierenarts in de vee-industrie en kwam tot de slotsom dat het anders moest. In plaats van weinig aandacht voor veel dieren, wilde hij veel aandacht voor weinig dieren! In het Overijsselse Dalfsen begon hij boerderij Panhof, waar varkens kunnen leven naar hun aard. Ze hebben er meer dan genoeg ruimte en kunnen altijd het weiland in, of naar hun buitenverblijf met natuurlijke ondergrond. Ze wroeten zelf hun kostje aan aardperen en eikels bij elkaar. Ze worden bijgevoerd met sojavrije brokken, waarvan alle ingrediënten van binnen Europa komen. Als het heel warm is, maakt de boer een modderpoel waarin de dieren kunnen afkoelen. De biggen worden geboren in een schuilhut met open uitloop naar buiten. Al een paar dagen na hun geboorte gaan ze naar buiten en wroeten er lekker op los. Bert hoeft hun geen ijzerinjecties tegen bloedarmoede te geven; ze nemen ijzer op uit de aarde.

De vijfsterren-varkensboer

De vijfsterren-varkensboeren voldoen aan onze strenge criteria voor een fatsoenlijk varkensleven.

Koop direct bij deze boeren zodat het varken, de boer en uzelf profiteren. De varkens krijgen een beter leven, de boer een redelijk inkomen en u (h)eerlijker vlees.

Als deze kleinschalige initiatieven gesteund worden, kunnen de varkensboeren overleven of zelfs uitbreiden, en kunnen zij een inspiratie zijn voor andere varkensboeren om ook voor vijf sterren te gaan! Lees meer…

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood