ANBI en jaarverslagen

ANBI
Stichting Varkens in Nood is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
In het jaarverslag 2018 vindt u een verslag en verantwoording van de projecten, campagnes en rechtszaken van Varkens in Nood en daarbij de financiële verantwoording. Wilt u ook de jaarverslagen van voorgaande jaren bekijken? Kijk dan in ons archief.

Beleidsplan en beloningsbeleid
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor 2018 t/m 2020. Daarnaast is een paragraaf opgenomen met het beloningsbeleid voor 2018 t/m 2020.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: de heer mr. Hans Baaij
Vice-voorzitter: de heer ing. Remco Dick Erik de Waart
Penningmeester: de heer drs. Johannes Adrianus van Bergen
Lid: mevrouw Joanna Margaretha Oudshoorn-Valk

Meer informatie over het bestuur is te vinden in het jaarverslag.

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Varkens in Nood
Vestigingsplaats: Amsterdam (Tilanusstraat 8b, 1091BH)
Kamer van Koophandel nummer: 41217397
RSIN nummer: 806211593
Telefoonnummer: 020 6177757

Bijlage(n):
https://www.varkensinnood.nl/sites/dierenrecht.nl/files/field/attachment/varkensinnoodjaarverslag20182.pdf

Help de varkens in de vee-industrie!

DONEER NU

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood