Veelgestelde vragen

Jazeker! Kijk hiervoor op de website van onze zusterorganisatie Dier&Recht. Hier vind je niet alleen veel informatie over kalveren en paarden maar ook honden en katten.

We vinden het geweldig als iemand wil meehelpen bij het promoten van onze acties en onze successen. Helaas hebben we op het moment geen recent promotiemateriaal om te verspreiden. Als je een e-mail stuurt naar info@varkensinnood.nl denken we wel graag mee over je vragen en ideeën.

Je kunt de varkens helpen door ze niet meer op te eten. Zolang mensen goedkoop varkensvlees kopen, zullen er varkens onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden. Dit geldt uiteraard ook voor de andere dieren. In de supermarkt beslis je over het lot van de dieren in de vee-industrie.

Ons motto is dan ook: 'Eet geen vlees uit de vee-industrie'.

Als zelfstandige organisatie zijn wij volledig afhankelijk van particuliere donaties. In het verleden hebben wij incidenteel ook wel projectsubsidies ontvangen.

Bij Varkens in Nood zijn er 5 mensen (4,5 ft) in dienst die hard werken om de leefomstandigheden te verbeteren van varkens in de vee-industrie. Onze medewerkers zijn hoog opgeleid en zeer gemotiveerd. De salarissen zijn zeer gematigd; we werken vanuit idealisme en niet voor het geld.

Het verbeteren van het welzijn van varkens in de vee-industrie is onze belangrijkste doelstelling. Maar we zetten ons samen met Dier&Recht ook in voor andere dieren in de vee-industrie. Zo heeft Varkens in Nood samen met Dier&Recht het overtredingenrapport uitgebracht, waaruit blijkt dat de dierenwelzijnsregels in de vee-industrie massaal worden overtreden. Dit rapport toont aan dat niet alleen varkens onze hulp nodig hebben, maar ook kippen, koeien, kalveren en eenden. 

In Zuid Amerika worden veel regenwouden gekapt om plaats te maken voor de verbouwing van soja. Die soja wordt gebruikt als veevoer. Voor een kilo vlees is gemiddeld 5 keer meer soja nodig dan voor een kilo vleesvervanger. Het is dus niet alleen veel efficiënter maar ook dier- en milieuvriendelijker om soja direct te eten als vleesvervanger..

Als iedereen dat doet dan hoeft er geen regenwoud gekapt te worden voor sojateelt. We hebben dan ruimschoots genoeg aan de huidige hoeveelheid grond waarop soja wordt verbouwd.

Ja, ons motto is 'Eet geen vlees uit de vee-industrie'. De vee-industrie behandelt dieren als productiedieren zonder persoonlijkheid, zonder gevoel en zonder emotie. Om zo goedkoop mogelijk te produceren, krijgen zeugen steeds meer biggen, groeien kippen steeds sneller en produceren koeien steeds meer melk. De dieren krijgen geen kans om hun natuurlijk gedrag te uiten. Ze worden op elkaar gepropt in gigantische stallen, krijgen vies drinkwater, eenzijdige voeding en worden ziek  door de giftige lucht. Na een kort en treurig bestaan eindigen ze in onze voedselketen. Uit onderzoek van Varkens in Nood en Dier&Recht blijkt bovendien dat veel praktijken in de vee-industrie illegaal zijn en de overheid al jarenlang onvoldoende handhaaft.

Varkens in Nood is niet specifiek tegen varkensboeren. Ook de boeren zijn het slachtoffer van een doorgeschoten voedingsindustrie. Varkens in Nood is van mening dat het vlees in de supermarkt véél te goedkoop is. Om te kunnen produceren tegen deze belachelijk lage prijzen, zijn boeren genoodzaakt om zoveel mogelijk dieren houden op een zo goedkoop mogelijke manier. Daarbij worden dierenwelzijnsregels vaak overtreden. Supermarkten hebben de macht om dit te veranderen. Als zij bereidt zijn om meer te betalen voor een varken met een beter leven dan zal geen boer daartegen protesteren.

Uiteraard is Varkens in Nood van mening dat de wijze waarop varkens gehouden, getransporteerd en geslacht worden, afschuwelijk is. Wij gaan graag op een nette manier een stevige discussie aan met de boerenlobby, de supermarkten en de vlees- en transportsector. En als het nodig is dan gaan we ook een rechtszaak niet uit de weg.

Varkens in Nood is een stichting en geen vereniging, het is dus niet mogelijk om lid te worden van ons. Wel kun je donateur worden en hebben wij soms plek voor vrijwilligers. Wil je graag op de hoogte zijn van al onze activiteiten en campagnes? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief of volg ons op Facebook of Twitter.

Varkens in Nood werkt nauw samen met Stichting Dier&Recht. Samen maakten we onder andere een einde aan het castreren van tientallen miljoenen biggetjes, brachten we massale overtredingen in de vee-industrie aan het licht, maakten we een einde aan een gruwelijke verdovingsmethode voor 400 miljoen kippen en werden veetransporten verbeterd. Varkens in Nood steunt Dier&Recht met een financiële bijdrage, maar geeft ook advies ten gunste van de dieren in de vee-industrie. Dier&Recht helpt Varkens in Nood weer bij het voeren van rechtszaken én voor een betere juridische status van dieren.

De inhoudelijke en juridische kennis van Dier&Recht sluit uitstekend aan bij de campagnes en projecten van Varkens in Nood. De activiteiten van Varkens in Nood en Dier&Recht worden vermeld in de donateursmailing zodat de donateurs goed op de hoogte zijn.

De samenwerking bespaart bovendien kosten.  Er is maar één organisatie en één directeur. De kennis van de ene organisatie wordt gebruikt door de andere, hard- en software worden gedeeld, enzovoort. Er zijn wel twee besturen, maar de bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Al met al zorgt de samenwerking voor minder kosten en blijft er meer geld over voor de dieren. 

Wij zijn een campagneorganisatie en zetten ons in voor betere leefomstandigheden voor varkens en andere dieren in de vee-industrie. Wij vangen zelf geen (hobby)varkens op. De Hobbyvarkenvereniging vangt varkens op en helpt bij het herplaatsen. 

Jaarverslagen staan op onze website onder het menu 'Over ons'. Klik hier voor de jaarverslagen.

Varkens in Nood is in 1997 - ten tijde van de varkenspest - opgericht door schrijver J.J. Voskuil en fiscaal jurist Hans Baaij. Nederland was, net als Voskuil, geschokt door de televisiebeelden en krantenfoto’s van de miljoenen varkens die in grijpers werden afgevoerd. Voskuil besloot zijn bekendheid als schrijver in te zetten voor de dieren die hij een warm hart toedraagt.

Met zijn echtgenote deed hij een oproep aan mensen om in de landelijke dagbladen gezamenlijk grote advertenties tegen de vee-industrie te plaatsen. Hieraan werd massaal gehoor gegeven. Wat bedoeld was als een eenmalige actie, werd het begin van Stichting Varkens in Nood.

De makkelijkste manier om de varkens te steunen is door donateur te worden van Varkens in Nood. Met spraakmakende campagnes, rechtszaken en voorlichting zetten wij ons in voor de 12 miljoen varkens in de vee-industrie. Hierbij zijn wij in grote mate afhankelijk van de steun van onze donateurs. Iedere bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom! Doneer hier.

Je kunt Varkens in Nood ook op uw eigen manier steunen. Wij staan ingeschreven bij het crowdfundingplatform Geef.nl. Binnen twee minuten heb je al een actie aangemaakt, waarbij je de opbrengst kan doneren aan Varkens in Nood.

Daarnaast zijn wij regelmatig op zoek naar vrijwilligers met juridische kennis om ons te helpen bij rechtszaken voor de dieren. Ook voor vrijwilligers die liever met hun handen werken, hebben wij af en toe klussen. Stuur een e-mail naar info@varkensinnood.nl als je interesse hebt.

De directeur verdient circa € 3.300 bruto per maand, derhalve iets meer dan € 40.000 per jaar (zonder pensioen en onkosten). De directiebeloning is hiermee ruim onder de laagste schaal voor directeuren volgens de VFI-norm.

Vaak worden varkens in een impulsieve bui aangeschaft. De kopers vinden zo’n varkentje vooral erg schattig, maar beseffen niet dat een varken flink veel aarde nodig heeft om in te wroeten, ruimte om te rennen en soortgenoten om mee te spelen. De roze viervoeter kan door eenzaamheid en frustratie agressief worden of ineens het hele huis ruïneren. Bovendien blijven ze vaak niet zo klein als gehoopt: 100 kilo na een aantal maanden is niet ongebruikelijk. Voor veel gezelschapsvarkens loopt het dan ook niet goed af. Wekelijks ontvangt Stichting Varkens in Nood e-mails van mensen die niet meer voor hun varken kunnen zorgen. En de opvangadressen zitten vaak bomvol waardoor slacht of euthanasie de enige optie is.

Dus tenzij je een riant stuk land heeft waar meerdere minivarkens lekker hun gang kunnen gaan, adviseren wij je een leuke viervoeter uit het asiel te halen. Lees meer over minivarkens.

Varkens in Nood heeft een einde gemaakt aan de pijnlijke castratie van jaarlijks 20 miljoen biggetjes. Dit aantal stijgt nog ieder jaar.

Boeren castreerden hun biggetjes om te voldoen aan de eisen van de supermarkt. Supermarkten beweerden namelijk dat vlees van ongecastreerde biggetjes zou stinken. Maar dit bleek grote onzin te zijn. Varkens in Nood daagde de één na de andere supermarkten voor de rechter. Met succes: geen enkele Nederlandse supermarkt verkoopt nu nog vlees van gecastreerde biggetjes. Onze campagne verspreidt zich bovendien naar het buitenland, ook hier mogen steeds meer biggetjes hun ballen houden!

Verder zorgden we onder andere voor minder biggensterfte op de boerderij, minder honger voor moedervarkens en voor verbetering bij veetransporten. Lees meer op onze successenpagina.

Voorzitter: F. Schouten

Penningmeester: M. Bezemer

Secretaris: E. Klinkenberg

Lid: O. Wegloop

Helaas wel, maar gelukkig worden dit er steeds minder.

Door de campagne van Varkens in Nood worden er voor de Nederlandse supermarkten geen biggetjes meer gecastreerd. En onze campagne spreidt zich voort: ook in het buitenland gaan steeds meer supermarkten overstag. Jaarlijks bespaart dit zo’n 20 miljoen biggetjes een zeer pijnlijke castratie. Maar helaas zijn er nog steeds landen waar berenvlees niet tot nauwelijks geaccepteerd wordt. Biggetjes die worden vetgemest voor deze landen, worden nog steeds gecastreerd. Lees hier meer over onze castratiecampagne.