Cameratoezicht NU!

Gesloten

Cameratoezicht NU!

40.428 mensen hebben getekend!

40.428

Uit recente rapporten van de NVWA, opgevraagd door Varkens in Nood, blijkt dat het toezicht in Nederlandse slachthuizen nog steeds faalt. Bij herhaling worden levende varkens in volle bewustzijn, gillend van de pijn, geslacht. De verslagen van de inspecteurs gaan door merg en been. Ook de overheid weigert adequaat in te grijpen. Varkens in Nood luidt de noodklok. Dit kan zo niet langer!

Eerder drongen we al aan op cameratoezicht bij alle slachthuizen in Nederland. Varkens in Nood eist hierbij dat het cameratoezicht per direct in alle slachthuizen verplicht wordt gesteld en dat de beelden extern, en dus door een onafhankelijke partij, bekeken kunnen worden.

Horrorpraktijken tijdens de slacht

Uit de opgevraagde rapporten van de NVWA blijkt dat van begin 2018 tot en met juni 2019 ernstige misstanden plaatsvonden bij het aanvoeren en doden van varkens, zoals:

 • Dieren met botbreuken en ernstige ontstekingen die illegaal zijn vervoerd
 • Varkens die krijsend verdrinken in heet water van 60°C
 • Dieren met ernstige, open wonden die amper kunnen lopen
 • Uitgescheurde spieren van dieren die dagenlang in hun eigen mest in het slachthuis stonden
 • Varkens die levend in de kadaverbak zijn beland
 • Slachthuis medewerkers die niet of te laat ingrijpen bij incidenten

De rapporten bevatten alleen incidenten die zijn geregistreerd en gerapporteerd door de NVWA. Uit gesprekken met werknemers van slachthuizen blijkt dat voorvallen soms bewust niet worden gerapporteerd. Bovendien kan een NVWA-inspecteur niet altijd overal aanwezig zijn.

Het is zo goed als zeker dat er in Nederlandse slachthuizen veel meer incidenten plaatsvinden dan uit de rapporten naar voren komt.

Falend inspectiebeleid

De NVWA weigert om recidivisten hard aan te pakken. Eén slachthuis begaat in één jaar tijd vier maal dezelfde overtreding: dieren worden slecht bedwelmd, het personeel negeert dit of merkt het niet op en de varkens verdrinken levend in de broeibak.

De inspecteur schrijft: 'Ik zag dat een varken dat reeds in de broeibak zakte, nog hevig spartelde. Eens ondergedompeld in het hete water van circa 60 graden, bleef het dier zodanig te keer gaan dat het water over de broeibak gutste’. 

En ‘Verschillende andere varkens die aan hetzelfde baanwerk hingen en dus ook dood zouden moeten zijn bewogen ook nog hevig. Ze stampten met de achterpoten. Enkele hadden zelfs nog oogreflex, wat een teken van bewustzijn is. Er is sprake geweest van onnodig lijden.'

Verplicht cameratoezicht is noodzaak

Al jaren zijn er beloftes over verplicht cameratoezicht. Er lopen pilots in slachthuizen, mede betaald door het ministerie van Landbouw. Maar nog steeds is cameratoezicht niet verplicht in Nederlandse slachthuizen. En nog steeds blijft het slachthuis eigenaar van de beelden, en mogen de inspecteurs die beelden alleen op het bedrijf inzien. Dat is absoluut onvoldoende. Extern en onafhankelijk toezicht is nu nodig om de dieren werkelijke bescherming te bieden tegen de gruwel levend geslacht te worden.

Varkens in Nood eist verplicht, permanent en transparant cameratoezicht op de gehele slachtlijn! Pas als de beelden vrij toegankelijk zijn via een livestream op de website van de slachterijen – mét geluid – kunnen we samen een einde maken aan deze schrijnende misstanden!

Samen geven we de varkens een stem

Er moet een einde komen aan deze afschuwelijke horrorpraktijken! Samen met mensen zoals jij strijdt Varkens in Nood iedere dag tegen misstanden in de intensieve veehouderij. Dit doen we door onafhankelijk onderzoek, en door druk uit te oefenen op de politiek. Vanaf 3 euro per maand geef jij de varkens ook een stem!

Foto: Aitor Garmendia/Tras los Muros

In de media

| Hartvannederland.nl | Varkens nog altijd levend gekookt in slachthuizen
| Boerderij magazine | Boerderij.nl | Varkens in Nood doet aangifte tegen anonieme slachterij (digitaal)
| Foodlog.nl | Onverdoofd verdrinken in heet water
| Reformatorisch Dagblad | Aangifte tegen varkensslachterij wegens onnodig dierenleed
| Welingelichtekringen.nl | Aangifte tegen varkensslachterij wegens onnodig dierenleed
| KNS Koninklijke Nederlandse slagers | Algemene beeld slachtingen goed, incidenten verschrikkelijk
| Krapuul.nl | Cameratoezicht in slachthuizen nu!
| BeveiligingNieuws | VVD wil cameratoezicht in alle slachthuizen
| fondsen.org | Nederlandse slachthuizen decor misstanden
| nieuweoogst.nl | Opnieuw noodklok rond verdoven varkens
| NOS Journaal | Toezicht in slachterijen faalt
| Trouw | Cameratoezicht bij keurmerk-slacht
| Boeddhistischdagblad.nl | Varkens in Nood – verplicht cameratoezicht slachthuizen
Deel deze campagne
Gesloten

Ja, ik onderteken de brandbrief voor cameratoezicht in slachthuizen!

De maat is vol! Wéér blijkt dat er onvoorstelbaar dierenleed plaatsvindt achter de gesloten deuren van Nederlandse varkensslachthuizen. Dit gebeurt meerdere keren per jaar onder toeziend oog van de inspecteurs, en is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. Er moet nu een einde komen aan dit afschuwelijke dierenleed!

Lees hier de volledige tekst

Brandbrief  ‘Pak misstanden slachthuizen eindelijk aan!'

Aan minister Carola Schouten,

De maat is vol! Wéér blijkt uit rapporten van de NVWA dat er onvoorstelbaar dierenleed plaatsvindt achter de gesloten deuren van Nederlandse varkensslachthuizen. Varkens verdrinken in kokend water of worden levend aan slachthaken gehangen. Dit gebeurt meerdere keren per jaar onder toeziend oog van de inspecteurs, en is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg. Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk zonder dat er veel strenger wordt ingegrepen?

Er moet nu een einde komen aan dit afschuwelijke dierenleed!

Horrorslachthuizen

Uit de opgevraagde rapporten van de NVWA blijkt dat van begin 2018 tot en met juni 2019 ernstige misstanden plaatsvonden bij het aanvoeren en doden van varkens, zoals:

 • Varkens met botbreuken en ernstige ontstekingen die illegaal zijn vervoerd;
 • Varkens die krijsend verdrinken in water van 60°C;
 • Varkens die amper kunnen lopen door ernstige open wonden;
 • Varkens met uitgescheurde spieren die dagenlang in hun eigen mest in het slachthuis stonden;
 • Varkens die levend in de kadaverbak zijn beland;
 • Slachthuismedewerkers die niet of te laat ingrijpen bij incidenten.

Mijn oproep

Al jarenlang vinden er onder toeziend oog van de NVWA ernstige misstanden plaats; ook nu wegen de belangen van de vleesindustrie zwaarder dan dierenwelzijn. 

Ondanks eerdere beloftes is cameratoezicht nog steeds niet verplicht voor alle slachthuizen. Daar waar er wel een camera hangt, blijven de beelden in bezit van de slachthuizen, in plaats van de NVWA en de overheid. Deze nieuwe rapporten bewijzen dat dit zo niet werkt en absoluut anders moet! Onafhankelijke inspecteurs moeten alle beelden van slachthuizen kunnen bekijken.

Bovendien heeft u beloofd overtredingen strenger te bestraffen en recidivisten aan te pakken, maar ook dat is nog niet voor elkaar.

Ik roep u met klem op om:

 • Cameratoezicht nú verplicht te stellen voor alle Nederlandse slachthuizen. 
 • Te eisen dat deze beelden eigendom van de overheid worden, in plaats van, zoals nu het geval is, van de slachthuizen zelf. Inspecties móéten onafhankelijk worden.
 • Overtredingen veel strenger te bestraffen en bij herhaalde ernstige overtredingen het slachthuis te sluiten, tenminste totdat verbeteringen zijn doorgevoerd waardoor dit dierenleed voortaan voorkomen wordt.

Hoogachtend,
Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de varkens?
Doneer nu!
Deel deze campagne