De olifant in de kamer

De olifant in de kamer

14.69520.000

14.695

Het is crisis in de landbouw. Na jarenlang wegkijken zitten we nu met een ernstige stikstofcrisis. De biodiversiteit is om zeep, bouwprojecten liggen stil en boeren protesteren. Er wordt gesproken van een noodtoestand. De overheid onderhandelt met de boeren, industrie en milieuorganisaties. Maar één belangrijke partij ontbreekt aan de onderhandeltafel!

De vergeten dieren

De term ‘landbouwcrisis’ is een verkeerde naam: het is een dierencrisis. Het probleem is ontstaan door de miljoenen varkens, kalfjes, koeien, kippen en andere dieren die al tientallen jaren lijden in de vee-industrie.

Door de stikstofcrisis is er ineens veel aandacht voor hun uitstoot maar nog steeds niet voor de dieren zélf. Niemand heeft oog voor de olifant in de kamer.

Grijp deze kans

De stikstofcrisis biedt een enorme kans om het dierenwelzijn structureel te verbeteren. Al jarenlang horen we politieke beloftes over een ‘dierwaardige’ veehouderij, maar er is al die tijd nog niets veranderd. Alles blijft zoals het is en de dieren kwijnen nog steeds weg in overvolle betonnen stallen.

Het landbouwbeleid van de toekomst wordt NU bepaald. Miljarden euro’s belastinggeld worden verdeeld, maar de dieren zitten niet aan de onderhandeltafel.

Help ons om hun stem te laten horen!

Er is GEEN toekomst voor een veehouderij met dieren in kooien.
Er is GEEN toekomst voor een veehouderij die dieren hun staarten, snavels en hoorns afneemt.
Er is GEEN toekomst voor een veehouderij waar dieren niet naar buiten mogen.
Er is GEEN toekomst voor een veehouderij waar dieren niet kunnen wroeten, scharrelen of grazen.

Dit is het moment. Teken de petitie en geef de dieren een stem!

Deel deze campagne

Ja, ik geef de dieren een stem!

De toekomst van de agrarische sector wordt NU bepaald, het moet NU over de dieren gaan.

Lees hier de volledige tekst

Petitie ‘Zet dierenbelangen voorop bij hervorming landbouwsysteem


Geachte commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende hervorming van de landbouwsector. En dat is hoog tijd. De uitstoot die met name de intensieve veehouderij veroorzaakt door het houden van enorme aantallen dieren, heeft de grenzen van wat onze natuur, ons water en het klimaat aankan ver overschreden.

Maar onze natuur, ons water en het klimaat zijn niet de enige slachtoffers van het huidige landbouwsysteem. Sterker nog, bij het vormgeven van de landbouwplannen en de te nemen maatregelen worden de hoofdrolspelers structureel genegeerd: de dieren zelf. De honderden miljoenen individuen die jaarlijks wegkwijnen in betonnen stallen. De honderden miljoenen individuen wiens belangen niet worden meegewogen. De honderden miljoenen individuen wiens stem niet wordt gehoord aan de onderhandeltafel.

Weeg dierenbelangen daadwerkelijk integraal mee

De (belangenbehartigers van deze) dieren waren afgelopen zomer niet welkom, toen het kabinet onder leiding van de heer Remkes intensief heeft gesproken met de agrarische sector, natuurorganisaties, banken en andere ketenpartijen. En dat blijkt. Hoewel Remkes in zijn rapport oproept tot een integrale aanpak inclusief dierenwelzijn, neemt hij de belangen van dieren zelf niet mee in de uitwerking. Zo staat het voorstel om intensieve productie voor de export te behouden haaks op de al ingezette transitie naar een dierwaardige(re) veehouderij, de vernieuwde Wet dieren en de toezegging vanuit het ministerie om in 2030 volledig te zijn gestopt met het couperen van biggenstaarten.

Recentelijk heeft minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aangekondigd juist de denklijnen die uit bovenstaande gesprekken zijn voortgekomen samen met de agrarische sector uit te werken tot een Landbouwakkoord, een toekomstbeeld voor de komende twintig jaar. En wéér zijn de (belangenbehartigers van deze) dieren niet uitgenodigd. Het is onacceptabel dat de toekomst van de landbouw wordt gebaseerd op een advies en een akkoord waarin de belangen van de honderden miljoenen slachtoffers uit de vee-industrie niet zijn meegewogen!

Ik roep daarom op om dierenbelangen voorop te zetten bij de hervorming van het landbouwsysteem.

Vergeet de dieren niet

Geachte commissieleden, geachte minister, er is geen toekomst voor een veehouderij waar dieren worden opgesloten in kooien. Er is geen toekomst voor een veehouderij die de dieren hun snavels, staarten en hoorns afneemt. Er is geen toekomst voor een veehouderij waar dieren nooit buiten komen. Er is geen toekomst voor een veehouderij waar dieren niet kunnen wroeten, scharrelen of grazen.

 1. Weeg dierenbelangen integraal mee bij de hervorming van het landbouwsysteem.
 2. Haak dierenbeschermingsorganisaties aan bij het Landbouwakkoord en maak de vernieuwde Wet Dieren een centraal thema.
 3. Zet een streep door het Convenant Dierwaardige Veehouderij, behoud het amendement Vestering in de vernieuwde Wet dieren en laat een eventuele verdere uitwerking van de wet aan dierwetenschappers over.
 4. Krimp de veestapel en help veehouders met de omschakeling naar een milieuvriendelijke, veel diervriendelijkere en plantaardigere landbouw.
 5. Benoem een einddatum waarop de bio-industrie zoals we die kennen, waarin dieren worden aangepast aan het systeem en er geen ruimte wordt geboden voor hun essentiële natuurlijke gedragingen, ten einde is in Nederland.
 6. Geef alleen subsidies, belastingvoordelen en inkomenssteun voor investeringen die daadwerkelijk integraal duurzaam zijn - toekomstbestendig, dus ook dierwaardig.
 7. Investeer met name in plantaardig. De beloofde eiwittransitie heeft steun nodig vanuit de overheid.
 8. Steek geen belastinggeld in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren.
 9. Kies voor opkoop van veehouderijen, niet voor verplaatsing.

Ik vraag u met klem ditmaal de dieren niet te vergeten. Dat is het minste dat we voor ze kunnen en moeten doen.

Hoogachtend,

 

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Vul je je telefoonnummer in? Dan kan Varkens in Nood jou telefonisch benaderen voor giftverzoeken of updates over deze campagne.
Bekijk onze privacyverklaring.

Zojuist getekend

 • Anoniem (1 week 4 dagen)
 • Willem van Lith (2 weken)
 • Leona Nijboer (3 weken 4 dagen)
 • Anoniem (2 maanden 1 week)
 • İncilay Göktaş (2 maanden 2 weken)
Deel deze campagne