Laat ze niet in de stront zakken!

Gesloten
Animal Liberation QLD / Animal Liberation NSW

Laat ze niet in de stront zakken!

32.499 mensen hebben getekend!

Ons doel: 35.000

32.499

In de vee-industrie leven varkens en andere dieren permanent op betonnen roostervloeren, boven een put met hun eigen uitwerpselen. Het vermengen van mest en urine veroorzaakt in mestkelders het giftige gas ammoniak. Het zure ammoniak tast ook de vloeren aan, waardoor dieren regelmatig in de mestkelder storten en gruwelijk verdrinken in hun eigen ontlasting. Varkens in Nood pleit voor een verbod op het huisvesten van dieren boven mestkelders.

Dieren verdrinken in eigen stront vanwege instortende vloeren

Uit een analyse van Varkens in Nood blijkt dat de brandweer gemiddeld bijna vijf keer per week moet uitrukken om dieren uit een mestput te redden. Soms blijft het bij stress en verwondingen, maar het komt ook vaak voor dat dieren stikken in de giftige mestgassen of verdrinken in hun eigen uitwerpselen.

De ernstige nadelen van mestkelders

Mestkelders zijn niet alleen onveilig vanwege het instortgevaar, er zijn meer nadelen:

  • Zo’n 50% van de varkens krijgt last van luchtwegproblemen zoals longontsteking, borstvliesontsteking en chronische hoest.
  • De licht ontvlambare mestgassen vormen een groot risico op stalbranden en explosies.
  • De extreem giftige gassen leiden in korte tijd tot de dood wanneer veehouders en hun personeel in de put vallen, of de mestkelder schoonmaken en bedwelmd raken. De brandweer waarschuwt hier al jaren voor, maar ongelukken met mensen blijven voorkomen.
  • Stallen die dieren boven mestkelders huisvesten, zijn verantwoordelijk voor minstens 15% van het stikstofprobleem.

Dieren hebben recht op fatsoenlijke leefomstandigheden

In scharrelstallen en biologische systemen leven dieren grotendeels op dichte vloeren met stro. Als varkens of koeien buiten worden gehouden, is er geen vermenging van mest en urine en ontstaan er veel minder schadelijke gassen. Dat is beter voor de dieren én het milieu.

Teken de petitie!

Het huisvesten van dieren boven mestputten moet zo snel mogelijk stoppen. De nadelen en risico's voor mens, dier en milieu zijn te groot. Laat dieren niet langer in de stront zakken! 

Teken de petitie en roep de minister op tot actie!

Meer doen?

Download de poster, hang deze op een zichtbare plek of deel deze met vrienden en familie.

Bekijk en deel de video:

Deel deze campagne

In de media

| Agriholland.nl | Varkens in Nood wil een verbod op mestkelders
| Boeddhistischdagblad.nl | Varkens in Nood wil verbod op mestkelders
| Dier-en-arts.nl | Varkens in Nood wil verbod op mestkelders
| nieuweoogst.nl | Varkens in Nood wil verbod op mestkelders
| Reformatorisch Dagblad | Varkens in Nood wil verbod op mestkelders (digitaal)
| Vroegevogels.vara.nl | Varkens in nood willen verbod op mestkelders
Gesloten
Animal Liberation QLD / Animal Liberation NSW

Ja, ik help de dieren uit de (mest)put!

In de vee-industrie leven varkens boven een put gevuld met hun eigen uitwerpselen. De betonnen roostervloeren waarop de dieren staan zijn vaak broos en storten regelmatig in, met stress, verwondingen of een gruwelijke verdrinkingsdood tot gevolg. Dit moet stoppen!

Lees hier de volledige tekst

Geachte minister Schouten,

In de vee-industrie leven de meeste varkens, koeien en kalveren permanent boven putten gevuld met hun eigen uitwerpselen. Doordat mest en urine zich in een mestkelder met elkaar vermengen, ontstaat het giftige gas ammoniak. Deze mestkelders zijn een gevaar voor dier, mens en milieu: ze vergroten het risico op explosies en stalbranden, dragen bij aan ernstige luchtwegproblemen én hebben een groot aandeel in de stikstofcrisis. Dit moet stoppen!

Dodelijke slachtoffers

Regelmatig storten roostervloeren in door de aantasting van ammoniak. De dieren storten dan in een metersdiepe mestput met hoge concentraties schadelijke mestgassen. Het dierenleed is groot: dieren verdrinken in hun eigen uitwerpselen of stikken in de giftige dampen. Varkens in Nood analyseerde meldingen van de brandweer en berichten in de media. Hieruit blijkt dat de brandweer in 2019 bijna vijf keer per week moest uitrukken om vee te redden uit een put.

Door een val in de put, door het mengen van mest, of door schoonmaken in mestkelders raken ook mensen bedwelmd door mestgassen. De gevaarlijke gassen leiden in korte tijd tot de dood. De brandweer waarschuwt hier al jaren voor, maar ongelukken blijven voorkomen. 

Grote factor huidig stikstofprobleem in Nederland

Landbouw is de belangrijkste oorzaak van de stikstofcrisis waar Nederland momenteel mee worstelt. Negentig procent van de Nederlandse ammoniakemissie, de uitstoot van ammoniak naar de lucht, komt uit de landbouw. De ammoniak in de lucht komt ook weer op de grond terecht. Dit is de stikstofdepositie waar de landbouw 46 procent van voor haar rekening neemt. De stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden heeft hieronder ernstig te lijden. Stallen waarin dieren boven mestkelders gehuisvest worden, zijn verantwoordelijk voor minstens 15% van de stikstofdepositie.

Stimuleer innovatieve oplossingen die écht verschil maken

Zogenoemde ‘emissiearme vloeren’, waaronder zich ook diepe mestputten bevinden, zijn geen geschikt alternatief, omdat die juist een explosiegevaar opleveren.

Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar, die de diepe mestputten vervangen en ook nog eens de uitstoot van ammoniak, een grote factor in het stikstofprobleem, verminderen. Innovatieve oplossingen, zoals varkenstoiletten, mestafvoerbanden en ondiepe mestpannen, moeten worden gestimuleerd. Hier ligt een belangrijke taak voor de overheid.

In scharrelstallen en biologische systemen leven dieren grotendeels op dichte vloeren met stro. Als varkens of koeien buiten worden gehouden, is er geen vermenging van mest en urine en ontstaan er veel minder schadelijke gassen. Dat is beter voor de dieren én het milieu.

Maak een einde aan giftige mestkelders

Om alle bovenstaande redenen moeten we zo snel mogelijk stoppen met het huisvesten van dieren boven een open riool. De risico’s zijn te groot. Een eerste noodzakelijke stap is om het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen stallen op korte termijn aan te passen en diepe mestkelders te verbieden.

Geachte minister, laat de dieren niet langer in de stront zakken!

Hoogachtend,

 

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de varkens?
Doneer nu!

Zojuist getekend

  • Joop van der Leede (1 jaar 8 maanden)
  • Anoniem (1 jaar 8 maanden)
  • Laura VanHerpen (1 jaar 8 maanden)
  • Sjoerd Santvoort (1 jaar 8 maanden)
  • Josefien Frencken (1 jaar 8 maanden)
Factsheet
Deel deze campagne