Misstanden in de varkenshouderij

Varkens in Nood zette alle misstanden bij varkens op een rij in een onthutsend rapport. Uit het rapport blijkt dat er 120 verschillende misstanden zijn in de varkenshouderij, waarvan een belangrijk deel in strijd is met de wet. Het rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij beschrijft de misstanden in de gangbare varkenshouderij. Het gaat bijvoorbeeld om zieke varkens die niet worden verzorgd, zeugen met doorligplekken, longontstekingen door de slechte luchtkwaliteit en varkens die psychisch gestoord worden door de prikkelarme leefomstandigheden. Het aantal varkens dat dit onrecht wordt aangedaan is amper te bevatten: ieder jaar meer dan 25 miljoen.

120 Misstanden

Deel deze pagina