51.471 handtekeningen voor een minister van Dierenwelzijn!

Close-up van jonge big
Foto: Sabine Grootendorst/Varkens in Nood

Nu bekend is welke politieke partijen een start gaan maken met de vorming van een nieuw kabinet, zullen straks ook de ministerposten bekend worden gemaakt. Varkens in Nood doet samen met meer dan 50.000 ondertekenaars een oproep om het nieuwe kabinet uit te breiden met een minister van Dierenwelzijn. Die moet opkomen voor de rechten van de miljoenen dieren in de vee-industrie.

Minister van Landbouw beschermt dieren niet

Maar liefst 51.471 ondertekenaars steunen onze petitie voor een minister van Dierenwelzijn. Zij vinden dat de ruim 150 miljoen dieren die in Nederland gehouden worden betere bescherming verdienen. Het welzijn van deze dieren mag niet langer in handen liggen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit ministerie zet zich namelijk ook in voor de economische belangen van de landbouw. Steeds goedkopere productie van dierlijke producten gaat niet samen met dierenwelzijn. Dit zorgt voor een onmogelijke spagaat voor het ministerie van Landbouw, waarbij de dieren al decennialang het onderspit delven.

Dierenwelzijn op dit moment ondergeschikt aan handelsbelangen

Ook de varkens in Nederland lijden onder het beleid van het landbouwministerie. Zo worden er nog jaarlijks miljoenen biggen gecastreerd, omdat vlees van gecastreerde varkens beter verkoopt in het buitenland. Ondanks jarenlange valse beloftes door de ministers van Landbouw, komt er maar geen einde aan deze pijnlijke ingreep. De economische situatie van de varkenshouders wordt boven het welzijn van de varkens geplaatst.

Ook in het voorkomen van dierenleed door stalbranden schiet het beleid tekort. Jaar na jaar komen varkens en andere dieren op gruwelijke wijze om het leven tijdens een brand. Toch worden er nauwelijks eisen gesteld aan de brandveiligheid van stallen, wegens te hoge kosten.

Minister van Dierenwelzijn is hard nodig

Deze onwerkbare situatie kan zo niet langer. Dierenwelzijn verdient een plaats in het nieuwe kabinet. Varkens in Nood heeft de petitie met handtekeningen opgestuurd naar de informateur, die de totstandkoming van het kabinet begeleidt. We hebben een minister van Dierenwelzijn nodig, die zich – onafhankelijk van de economische belangen van veehouders – kan inzetten voor de dieren.

Alle ondertekenaars, hartelijk dank voor jullie steun!

Wil je op de hoogte blijven van onze strijd voor een minister van Dierenwelzijn? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog voerde ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uit naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Dit wil ik veranderen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.