Einde castratie biggen in zicht

Standaard afbeelding

De lobby van Stichting Varkens in Nood om een algeheel einde te maken aan castratie van biggen werpt opnieuw vruchten af. In navolging op Aldi en Lidl stopt nu ook PLUS vanaf augustus dit jaar met de verkoop van vlees van gecastreerde biggen. De slachterij waar PLUS haar vlees afneemt, Tonnies in Duitsland, is bijna klaar met de ontwikkeling van een zogenaamde ‘elektronische neus’, die aan de slachtlijn de karkassen met berengeur detecteert. Op deze wijze wordt de stap van verdoofde castratie, waar veel nadelen aan kleven, overgeslagen en castratie helemaal overbodig.

Onder druk van Stichting Varkens in Nood is de vraag naar ongecastreerd varkensvlees sterk toegenomen en zien steeds meer slachterijen zich genoodzaakt om hierop in te spelen. Tonnies levert op dit moment wekelijks 20.000 biggen aan de Nederlandse markt, waarvan vanaf augustus de helft ongecastreerde biggen zullen zijn. Op jaarbasis betekent dit, dat 520.000 biggen castratie bespaard blijft. Tonnies verwacht dat ze vanaf 2011 alleen nog maar ongecastreerde biggen zullen leveren.  

Stichting Varkens in Nood bracht de discussie over castratie vorig jaar op gang naar aanleiding van een wetenschappelijk rapport over berengeur. Uit dit rapport bleek niet alleen dat berengeur veel minder voor komt dan altijd werd aangenomen, maar ook dat een groot deel van de consumenten helemaal niet gevoelig is voor berengeur. Bovendien is er met de geurdetectie methode aan de slachtlijn, een prima alternatief voor castratie voor handen. Milieukeur De Hoeve past de geurdetectie al vanaf begin 2008 succesvol toe en supermarktketen COOP, die dit vlees verkoopt, heeft hierover nog nooit klachten ontvangen.

Aldi en Lidl stonden open voor de argumenten van Stichting Varkens in Nood en gaven aan hun ‘inkoopeis’ van castratie te laten vallen. Supermarkten als PLUS en Super de Boer gaven aan te zullen volgen zodra hun leverancier berenvlees zou kunnen leveren. PLUS gaat die belofte vanaf augustus dit jaar dus nakomen. Albert Heijn en C1000 waren echter niet gevoelig voor de argumenten op grond van het wetenschappelijk onderzoek en de voor handen zijnde alternatieven voor castratie en houden vast aan hun inkoopeis. Stichting Varkens in Nood heeft hen voor de rechter gedaagd op grond van onrechtmatige daad. De rechtszaak loopt.     

Deel dit artikel