Engeland zoekt een alternatief voor CO2-verdoving voor de slacht

Varken helium

De Britse Humane Slaughter Association (HSA) en het ministerie voor plattelandszaken Defra, stellen gezamenlijk bijna £400.000 beschikbaar voor onderzoek naar een ‘meer humane’ manier om varkens voor de slacht te verdoven.

Verstikkingsdood voor miljoenen varkens

Zoals we lieten zien in onze video voor transparantie bij slachthuis VION, is het gebruik van hoge concentraties CO2 extreem slecht voor het dierenwelzijn. CO2 geeft varkens het gevoel dat ze stikken en het gas veroorzaakt pijn in de longen. Het duurt ongeveer twintig lange seconden voor de dieren bewusteloos neervallen. Het inademen van CO2 zorgt voor een ondraaglijke ademnood, angst, hyperventilatie en extreme stress.

CO2 bedwelmen mag nog steeds in Europa

Volgens de HSA is de huidige methode met een hoge concentratie CO2 erg dieronvriendelijk en ‘inhumaan’. Onderzoek heeft dat al lang geleden uitgewezen. Ook de European Food Safety Authority (EFSA) bevestigt dit. Helaas is CO2 bedwelming in Europa nog steeds toegestaan en wordt de methode dan ook in alle grote Nederlandse en in veel andere Europese slachthuizen gebruikt. 

Alternatieven

Gassen als stikstof en helium zijn veel minder aversief, omdat de varkens niet merken dat ze deze gassen inademen. Ze zijn niet prikkelend voor de luchtwegen. Dit is duidelijk zichtbaar in onderstaande video van een Duits onderzoek naar bedwelming met helium. Onderzoek naar dit soort gassen wordt op kleine schaal wel uitgevoerd, maar er is nog geen bedwelmingsinstallatie ontworpen voor het gebruik van deze niet-irriterende gassen. Ook elektrische verdoving kan trouwens een heel goed alternatief bieden voor bedwelming met CO2, als het opdrijven van de dieren dan maar zonder stress verloopt.

Geld voor onderzoek

De organisatie HSA begint nu aan een onderzoek naar een alternatief. Ze zoeken naar een methode die niet alleen humaner is, maar ook praktisch en economisch haalbaar. Zo is de kans groter dat het ook op grote schaal wordt overgenomen door de varkenssector. In Nederland is de afgelopen jaren literatuuronderzoek gedaan naar betere verdovingsmethoden. Het wordt tijd dat ook bij ons meer geld wordt uitgetrokken om deze zeer dieronvriendelijke methode zo snel mogelijk uit Europese slachthuizen te laten verdwijnen.

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.