Europa investeert in einde aan gruwelijke CO2-bedwelming

CO2-bedwelming is een wrede methode

De Europese Commissie besteedt 2 miljoen euro aan onderzoek dat moet leiden tot een verbod op CO2-bedwelming in slachthuizen. Het is nog geen einde van het slachten van varkens, maar wel een belangrijke stap in het uitroeien van extra dierenleed in slachthuizen.

Onderzoek naar alternatief voor wrede methode

Voor de slacht worden varkens bedwelmd door het inademen van CO2. Ze raken bewusteloos waardoor ze tijdens de slacht geen pijn ervaren. CO2-bedwelming wordt door wetenschappers en dierenartsen als een wrede methode gezien. Toch wordt het door de meeste grote Europese slachthuizen gebruikt, door een gebrek aan bruikbare alternatieven. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt daar verandering in.

Op naar een verbod

Er is geld vrijgemaakt voor onderzoek naar een meer diervriendelijke manier om varkens in het slachthuis te bedwelmen. De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot een wettelijk verbod op het gebruik van CO2. Dat is ook voor de varkens in de Nederlandse vleesindustrie goed nieuws. Hier werd een verbod op CO2-bedwelming uitgesteld tot wetenschappelijk bewijs kan aantonen dat het ook anders kan. De grote som geld voor onderzoek naar alternatieve manieren van bedwelming kan dit bewijs leveren.

Ondraaglijke ademnood

Een verbod op CO2-bedwelming zou een einde maken aan een afschuwelijke misstand in de slachthuizen. Het inademen van CO2 geeft varkens het gevoel dat ze stikken en maakt iedere ademhaling pijnlijk. Daarbij werkt deze vorm van bedwelming niet snel. De varkens zijn pas na 30 seconden bewusteloos. Dat klinkt kort, maar stel je voor dat je 30 seconden lang wanhopig naar adem moet happen.   

Stop het dierenleed in slachthuizen

Varkens in Nood ziet het liefst dat het slachten van varkens helemaal tot een einde komt. Maar zolang mensen vlees eten, zullen slachthuizen blijven bestaan. Het is dan van het grootste belang dat ieder extra dierenleed tijdens de slacht verboden wordt. Daar hoort bij dat CO2-bedwelming uit alle Europese slachthuizen verdwijnt.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.