Flinke tegenvaller voor megavarkensboeren

7 november 2018
Strontkar

Het Europees Hof van Justitie heeft een vonnis geveld waardoor honderden -mogelijk duizenden- vergunningen voor uitbreidingen van varkensstallen onrechtmatig zijn verklaard. Dit vanwege de vervuiling door de intensieve veehouderij en de gevolgen daarvan voor natuurgebieden.

Vergunningen onrechtmatig

Het Europees Hof heeft geoordeeld dat het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), voor de bescherming van kwetsbare natuurgebieden, niet voldoet. Dat betekent dat alle vergunningen die op basis van dit programma zijn verleend, nooit hadden mogen worden afgegeven. De stikstofuitstoot in deze kwetsbare natuurgebieden is al veel te hoog en uitbreiding van intensieve veehouderijen veroorzaakt veel extra uitstoot, met alle schadelijke gevolgen van dien voor planten en dieren. Het Hof oordeelt dan ook dat vergunningen alleen mogen worden verleend als wetenschappelijk vaststaat dat deze geen grote milieuschade opleveren.

Inkrimping veestapel

Advocaat Wösten zegt: “Het is klaar met de lopende-band-vergunningenmachine”. De overheid gaf zelfs vergunningen voor uitbreidingen waarvan werd gehoopt dat die in de toekomst zouden kunnen voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. Varkens in Nood voert overleg met de EU Nitraatcommissie, wij hopen dat de EU in 2019 de derogatie voor Nederland afschaft. Dat betekent minder mest en dus minder intensieve veehouderij. Dat zou een tweede flinke tegenvaller betekenen voor de samenwerking tussen de vee-industrie en de overheid. De inkrimping van de veestapel is misschien een taboe voor dit kabinet, maar deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie kan daar verandering in brengen. Het zijn ingewikkelde dossiers, maar de aanhouder kan, dankzij de EU, winnen van de lakse en semi-corrupte Nederlandse overheid.

Lees de uitspraak van het Europees Hof voor Justitie. 

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)