ING negeert vooralsnog uitspraak Reclame Code Commissie

4 juli 2018
ING dierenleed

Op donderdag 31 mei jl. zat Varkens in Nood tegenover ING bij de Reclame Code Commissie. Varkens in Nood had een klacht ingediend omdat ING op haar website goede sier maakt met een beleid dat niet wordt nageleefd. De Commissie gaf ons gelijk, maar ING negeert deze uitspraak vooralsnog. De gewraakte uitspraken staan nog steeds op de website van de bank.

Oordeel Reclame Code Commissie

ING stelt dat haar dierenwelzijnsbeleid van zakelijke klanten verlangt dat zij bestaande wet- en regelgeving naleven. Ook zouden bedrijven in de dierhouderij moeten bewijzen dat dieren worden behandeld volgens de vijf vrijheden uit de Wet Dieren. In de gangbare varkenshouderij is het naleven van de vijf vrijheden echter volstrekt onmogelijk.

Klanten ‘dienen aan te tonen’

Ondanks de uitspraak van de Reclame Code Commissie vermeldt de website van ING nog steeds dat zakelijke klanten moeten voldoen aan dierenwelzijnsstandaarden. “Klanten in de dierhouderij sector dienen aan te tonen dat de dieren die ze houden, worden behandeld volgens de zogenaamde ‘Vijf Vrijheden’." In praktijk stelt ING echter geen specifieke eisen, maar vraagt zij slechts om een verplichte vergunning zonder aandacht voor dierenwelzijn.

INGebreke

Varkens in Nood vindt het onacceptabel dat ING de uitspraak van de Reclame Code Commissie nog niet heeft nageleefd. We hebben de zaak daarom overgedragen aan de afdeling Compliance van de Reclame Code Commissie. Als ING ook dan in gebreke blijft dan stappen we naar de rechter!

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)