Massaslachting wilde zwijnen voorkomen

Massaslachting wilde zwijnen voorkomen
Bij een Nederlandse uitbraak van varkenspest mocht in Gelderland de populatie wilde zwijnen drastisch worden uitgedund. De rechter vernietigt dit besluit.

In 2019 verleende provincie Gelderland toestemming aan jagers om bij een Nederlandse uitbraak van varkenspest direct alle wilde zwijnen in de provincie te doden. Samen met Animal Rights en Fauna4Life tekenden we begin 2021 beroep aan tegen dit bizarre besluit. Rechtbank Gelderland besloot hierop dat deze ontheffing niet verleend had mogen worden; de rechter vernietigt het omstreden provinciale besluit. Goed nieuws!

Wilde zwijnen vogelvrij verklaard

De ontheffing van provincie Gelderland gaf de Faunabeheereenheid (FBE) op voorhand toestemming om bij een Nederlandse uitbraak van varkenspest de populatie wilde zwijnen drastisch uit te dunnen. De jagers wilden daarbij gebruikmaken van hulpmiddelen die normaal verboden zijn, zoals schijnwerpers, lokvoer, kooien en geweren met geluidsdempers. Tijdens een zogenoemde ‘crisisfase’ was het in theorie zelfs mogelijk om alle zwijnen in de provincie te doden. Aangezien er nog geen sprake is van een uitbraak, vonden we deze toestemming voorbarig. Wij pleitten voor onderzoek naar alternatieven.

Uitspraak goed nieuws voor de zwijnen

De rechter is het met ons eens en noemt de ontheffing onzorgvuldig voorbereid en slecht gemotiveerd. Zo is het onduidelijk wanneer de zwijnen gedood mogen worden; bij een uitbraak onder wilde zwijnen, onder varkens in de vee-industrie, of bijvoorbeeld een uitbraak in een dierentuin.

“Niet valt immers te begrijpen dat bijvoorbeeld in geval van een uitbraak in een dierentuin (en dat kan ook buiten Gelderland zijn), de noodzaak bestaat om in het wild levende zwijnen in Gelderland af te schieten.”

Rechtbank Gelderland

Ook concludeert de rechter dat afschieten zelfs bij een uitbraak onder wilde zwijnen niet altijd de juiste keus is. Volgens het landelijk ‘beleidsdraaiboek Klassieke Varkenspest en Afrikaanse Varkenspest’ kan een afschotverbod juist in de crisisfase het risico op verspreiding beperken.

Besluit vernietigd

De rechtbank heeft met deze uitspraak het besluit van Gelderland in zijn geheel vernietigd. Ze draagt  de provincie zelfs op om geen nieuw besluit te nemen, aangezien “dat helemaal niet noodzakelijk is”.

Wij zijn blij met de duidelijke uitspraak en hopen dat de provincie voortaan zorgvuldiger omgaat met haar bevoegdheid om dit soort ingrijpende  ontheffingen te verlenen.

"Het verwerpen van dit besluit toont opnieuw aan dat dergelijke radicale ontheffingen veel te makkelijk worden verleend. Zonder ons bezwaar hadden deze FBE’s een slachting kunnen aanrichten onder wilde zwijnen zonder dat het ook maar enigszins duidelijk is of dat daadwerkelijk iets helpt tegen verspreiding van Afrikaanse varkenspest."

Aysis Plet, campagneleider bij Animal Rights
Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.